Інформація Шепетівської міської ради про проведення конкурсу

з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельної ділянки, право власності на яку пропонується для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельну ділянку:

1) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,56 площею 0,0426 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:008:0801);

2) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,23-А площею 0,0300 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:007:1135);

3) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,38-А площею 0,2750 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:008:0830);

4)  Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,16-Б площею 0,0274 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:013:0470);

5) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,18-Б площею 0,0320 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:013:0446);

6) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Промислова,3 площею 4,6161 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (кадастровий номер 6810700000:01:009:0650);

7) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Валі Котика,13-А площею 0,0100 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:006:0736);

8) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,63-Б площею 0,1200 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код 12.08) (кадастровий номер 6810700000:01:012:0522);

9) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,110  площею 0,5000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:018:0701);

10) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,92-Л площею 0,3000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (кадастровий номер 6810700000:01:011:0235);

11) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,179-Б площею 0,1520 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:009:0649);

12) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,181-Б площею 0,5000 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (кадастровий номер 6810700000:01:009:0471);

13) Хмельницька область, м. Шепетівка вул.Судилківська,181-В плошею 0,3617 га для  будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок (код 02.09) (кадастровий номер 6810700000:01:009:0472);

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (у гривнях), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці (у штуках), а також строк виконання робіт  (у календарних днях). Конкурсна пропозиція має бути викладена чітко і конкретно, без зазначення умов та посилань.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель:

— заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з  виконання робіт з оцінки земель за формою згідно Додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки, затвердженого рішенням ХХХVIII сесії міської ради VII скликання від 05.04.2018 року №29 (далі – Порядок) із змінами та доповненнями внесеними рішенням XLII (позачергової) сесії міської ради VII скликання від 03.07.2018 року №2;

— копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

— згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з Додатку 2 до Порядку;

— копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

— копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

— проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує виготовити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 1 квітня 2019 року (включно).
  1. 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, к. 415.
  2. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 8 квітня 2019 року об 10.00 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
  3. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4 – Шепетівська міська рада.

Телефон для довідок: (03840) 4-08-89.

З діючим Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах можна ознайомитись на офіційному сайті Шепетівської міської ради в розділі: Міська рада-Рішення міської ради-38-а сесія-№29, 42-а сесія -№2  

У школі-інтернат буде автономне опалення
Працівники ШРЕПу  продовжують прибирання міста