Оголошення

Інформація Шепетівської міської ради про проведення повторного конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою на земельні ділянки, права власності на які пропонується для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельні ділянки:

1) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,110 орієнтовною площею 0,5000 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                     (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

2) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,110-А орієнтовною площею 0,7600 га для  розміщення та експлуатації додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код 12.08) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

3) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,63-Б орієнтовною площею 0,1200 га для  розміщення та експлуатації додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (код 12.08) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

4) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,23-А орієнтовною площею 0,0300 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

5) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.В.Котика,13-А орієнтовною площею 0,0100 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

6) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,92-Л орієнтовною площею 0,3000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) ( проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

7) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,92-М орієнтовною площею 0,0750 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

8) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,179-Б орієнтовною площею 0,2000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

9) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська,181-В орієнтовною площею 0,4000 га для  будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови (код 02.09) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

10) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Судилківська, 181-Б орієнтовною площею 0,5000 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

11)  Хмельницька область, м.Шепетівка вул.400-річчя Шепетівки,1-Б площею 0,0050 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

12) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,16-Б орієнтовною площею 0,0350 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                   (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

13) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,18-Б орієнтовною площею 0,0320 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07)                   (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

14) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,40 орієнтовною площею 0,9000 га для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (код 03.15) (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки);

15) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,38-А орієнтовною площею 0,2750 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) (технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців робіт із землеустрою» із зазначенням об’єктів та дати проведення конкурсу.

Якщо на конверті з конкурсною документацією не зазначено  об’єкт, то претендент, який її подав до участі в конкурсі не допускається. Якщо конкурс проводиться по декільком  об’єктам, то підтвердні документи подаються на кожен об’єкт окремо.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна документація не повинна містити виправлень, підчисток, склеєних аркушів тощо. У випадку якщо конкурсна документація не відповідає встановленим цим пунктом вимогам — конкурсна документація до участі в конкурсі не допускається.

Претендент, який не виконав своєчасно документацію із землеустрою по раніше укладеним договорам  з організатором земельних торгів до конкурсу не допускається.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (у гривнях), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, кількість виготовлених робіт із землеустрою (відповідного виду робіт), які  затвердженні в установленому законом порядку за попередні 24 місяці(у штуках), а також строк виконання робіт (у календарних днях). Конкурсна пропозиція має бути викладена чітко і конкретно, без зазначення умов та посилань.

Конкурсна пропозиція не повинна містити виправлень, підчисток та інших правок. У випадку якщо конкурсна пропозиція не відповідає встановленим цим пунктом вимогам — конкурсна пропозиція не розглядається.

Прийняття заяв припиняється за п’ять днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

До підтвердних документів належать:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно Додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням ХХХVIII сесії міської ради VII скликання від 05.04.2018 року №29 (далі – Порядок);

-копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи — підприємця);

-згода на обробку персональних даних (для претендента — фізичної особи — підприємця) за формою згідно Додатку 2 до Порядку;

-копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);

-копія кваліфікаційного сертифіката інженера–землевпорядника;

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 10 серпня 2018 року (включно).
  2. 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, к. 415.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 17 серпня 2018 року об 09.00 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4 – Шепетівська міська рада.

Телефон для довідок: (03840) 5-61-86.

З діючим Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах можна ознайомитись на офіційному сайті Шепетівської міської ради в розділі: Міська рада-Рішення міської ради-2018 рік-38-а сесія-№29,42-а сесія №2.

Голова Хмельницької ОДА дав два тижні на укладання договору реструктуризації боргу ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
Держпродспоживслужба інформує: