Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва

 

 1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі — Рада) при Шепетівському міському голові є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної підтримки розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3. Члени Ради  беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 1. Основні завдання Ради

2.1. Координація роботи виконавчих органів міської ради, громадських організацій та об’єднань підприємців у запровадженні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку та підтримці підприємництва в місті.

2.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сферах, зазначених в п.2.1.

2.3. Участь представників Ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті.

2.4. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання.

2.5. Розгляд проектів комплексних та цільових міських програм розвитку підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів.

2.6. Збір, обробка та аналіз інформації про проблеми бізнес-середовища міста різними засобами, в т.ч. альтернативними загальноприйнятим.

2.7. Розробка механізмів здешевлення кредитних ресурсів для підприємців.

2.8. Проведення щорічних конкурсів “Кращий Шепетівський підприємець”.

 

 1. Права Ради

3.1. Створювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них, за їх згодою, депутатів міської ради, представників виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій.

3.2. Одержувати безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, органів, що здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання з питань, що належать до компетенції Ради.

3.4. Подавати виконавчим органам міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

3.5. Щоквартально інформувати територіальну громаду міста через газету “Шепетівський телеграф” та інші засоби масової інформації про свою діяльність, поточний стан та проблеми бізнес-середовища.

 

 1. Організаційні засади діяльності Ради

4.1. Раду очолює міський голова.

4.2. Склад Ради формується з двох секторів. До владного сектору Ради входять представники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради, представники державної податкової служби. До публічного сектору Ради входять представники громадських організацій та об’єднань підприємців, засобів масової інформації, уповноважений з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені.

4.3. Загальна кількість членів Ради становить 15 чоловік.  Кількість представників публічного сектору не може бути меншою, ніж 2/3 від загальної кількості членів Ради. (п.4.3. викладено в новій редакції розпорядженням міського голови №39 від 24.02.2011 р.)

4.4. Кандидатури всіх представників владного сектору пропонує та узгоджує міський голова.

4.5. Представників публічного сектору обирають суб’єкти господарювання, громадські організації та об’єднання підприємців згідно порядку, викладеному в розділі 5 цього Положення.

4.6. Після узгоджень та виборів персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

4.7. Голова Ради має двох заступників – кожен з них представляє різні сектори Ради.

4.8. Основною формою роботи Ради є засідання, які веде голова Ради або за його дорученням один із заступників.

4.9. Засідання Ради проводяться згідно з планами, які затверджуються головою Ради, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання Ради проводяться в приміщенні міської ради.

Про дату, час, місце засідання та проект порядку денного члени Ради сповіщаються не пізніше, ніш за 5 робочих днів до початку засідання.   Остаточний порядок денний визначається головою Ради за 2 робочих дні до засідання, виходячи з планів роботи та пропозицій членів Ради щодо порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного вносяться членами Ради не пізніш, ніж за 3 робочих дні до початку засідання. Пропозиції, внесені у вказаний термін, підлягають обов’язковому включенню в порядок денний Ради. Пропозиції, внесені пізніше вказаного терміну, в порядок денний не включаються.

4.10. Засідання проводяться при наявності не менше, ніж половини членів загального складу Ради.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку, коли голоси присутніх на засіданнях членів Ради розділились порівну, голос головуючого на засіданні має вирішальний характер.

4.11. Рішення Ради  оформлюються протоколами, висновками і пропозиціями. Рішення Ради носять рекомендаційний характер і реалізуються через  рішення міської ради, виконкому, розпорядження міського голови. Розгляд рішень Ради обов’язково вноситься до порядку денного засідання органу, якому він спрямований, за поданням міського голови.

4.12.Забезпечення організаційної діяльності Ради покладається на  організаційний відділ Шепетівської міської ради.

 

 1. Порядок формування публічного сектору Ради

5.1. Міським головою затверджуються заходи, що передбачають скликання зборів представників суб’єктів господарювання, громадських організацій та об’єднань підприємців в наступних сферах господарювання та діяльності:

 • виробництво (крім будівельної діяльності);
 • ринкова торгівля;
 • інша торгівельна діяльність;
 • перевезення пасажирів та багажу маршрутними автобусами та на таксі;
 • будівельна діяльність;
 • медичні та інші соціальні послуги;
 • побутові та інші послуги;
 • неприбуткові громадські організації міста;
 • наукові та освітні заклади міста;
 • засоби масової інформації.

5.2. Час та місце проведення зборів представників суб’єктів господарювання та діяльності узгоджується з президентом Шепетівської спілки підприємців з тим, щоб забезпечити максимальну кількість учасників заходів.

5.3. Вибори членів Ради від публічного сектору відбуваються відкритим або закритим голосуванням – за рішенням зборів. В разі, якщо кількість кандидатів буде перевищувати встановлену квоту, вибори членів Ради відбуваються тільки таємним голосуванням за рейтинговим принципом.

 

 1. Фінансові засади діяльності Ради

6.1. Фінансування заходів по рішенням Ради здійснюється в межах видатків, передбачених міським бюджетом на органи місцевого самоврядування.

6.2. У випадку, якщо заходи згідно рішення Ради потребують фінансування, рішення про фінансування розглядається сесією міської ради у відповідності до Бюджетного кодексу України. Розпорядником коштів на фінансування заходів Ради є виконавчий комітет. Якщо сесія міської ради не затвердить фінансування заходів згідно рішення Ради, він зобов’язаний мотивувати свою незгоду.

6.3. Виконавчий комітет міської ради при формуванні бюджету на наступний рік зобов’язаний розглянути пропозиції Ради щодо фінансування майбутніх заходів.

 

___________________________________

До відома суб’єктів господарювання!
Триває обговорення проекту Програми розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2020 роки. Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати за адресою: 
Читати далі
Перелік земельних ділянок, розташованих на території міста Шепетівки, право оренди на які буде реалізовано на земельних торгах (станом на 01.12.2018
  Перелік земельних ділянок, розташованих на території міста Шепетівки, право оренди  на які буде реалізовано на земельних торгах № з\п Адреса, за якою розташована земельна ділянка Площа, га
Читати далі
Перелік земельних ділянок, розташованих на території міста Шепетівки, право власності на які буде реалізовано на земельних торгах (станом на 01.12.2018
    Шановні суб’єкти господарювання! Інформуємо Вас про перелік земельних ділянок, розташованих на території міста Шепетівки,право власності на які буде
Читати далі
Важлива інформація для бізнесу
ПРОГРАМИ ЄС, СПРЯМОВАНІ НА ПІДТРИМКУ  ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ : ЯК  ВИЙТИ НА МІЖНАРОДНІ РИНКИ, ЯК ЗНАЙТИ ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ЯК РОЗВИНУТИ НАВИЧКИ
Читати далі
До уваги суб’єктів господарювання легкої промисловості!
Щодо Всеукраїнського з’їзду легкої  промисловості. Українська асоціація підприємств легкої промисловості проводить Всеукраїнського з’їзду легкої промисловості, під час якого буде презентовано
Читати далі
ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ!
Щодо міжнародного виставкового заходу За інформацією Посольства України у Федеративній Республіці Нігерія, у період з 20 по 22 листопада 2018
Читати далі
До уваги суб’єктів господарювання! Запрошення на ІІІ український форум Шовкового шляху
Повідомляємо, що Українська асоціація Шовкового шляху SilkLink пропонує взяти участь у ІІІ Українському форумі Шовкового шляху 16 листопада 2018 року,
Читати далі
До відома суб’єктів господарювання!
За інформацією Асоціації українського бізнесу в Польщі 15 листопада 2018 року у Києві відбудеться IX Міжнародний форум «День польського бізнесу
Читати далі
Перелік обєктів комунальної власності територіальної громади м. Шепетівка, що пропонуються для передачі в оренду станом на 01 січня 2018 року
Перелік обєктів комунальної власності територіальної громади м. Шепетівка, що передані в оренду
Читати далі
Інформація, яка повинна бути розміщена в куточку споживача
Для об’єктів торгівлі та закладів ресторанного господарства:  Копія виписки або витягу суб’єкта господарювання з Єдиного державного реєстру юридичних   або фізичних
Читати далі