Урядом врегульовано порядок взаємодії державних органів та установ з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

22 серпня 2018 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі”.
Зазначений документ розроблено відповідно до законів України „Про запобігання та протидію домашньому насильству” та „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, якими передбачено запровадження дієвого механізму виявлення фактів вчинення насильства та реагування на них місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами Національної поліції, закладами освіти та охорони здоров’я, службами для постраждалих осіб.
Основною метою запровадження порядку взаємодії є узгодження заходів реагування на випадки насильства та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що реалізуються різними суб’єктами, розроблення та виконання програм для кривдників та постраждалих осіб.
У результаті реалізації акта буде запроваджено механізми інформаційного обміну між суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству, та моніторингу реалізації таких заходів.
Своєчасне отримання якісних соціальних і правових послуг жертвами домашнього насильства та насильства за ознакою статі сприятиме відновленню їхніх соціальних функцій, морального, психічного та фізичного здоров’я.

Рух по аварійному мосту буде обмежено
Михайло Полодюк привітав працівників лісового господарства