Увага!

Шепетівська міська рада та її виконавчий комітет оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради».

Відповідно до ч.9 ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094,  «Про затвердження складу  конкурсної комісії Шепетівської  міської ради на проведення конкурсного відбору на зайняття вакантної посади директора комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради».

Найменування: Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради (надалі – Підприємство).

Юридичне та фактичне місцезнаходження Підприємства: 30405, Хмельницька  область, м. Шепетівка, вул. Островського, 4

Основні напрями діяльності Підприємства:

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення всіх вікових груп, що  проживає (перебуває) на території   міста Шепетівки, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

1) Медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню; медична практика з терапії, педіатрії,  лікувальної фізкультури,  загальної практики-сімейної медицини, .

2) Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку.

3) Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

4) Інші напрями, визначені Статутом Підприємства .

Прийом документів для участі в конкурсі буде здійснюватись до 01 серпня 2018 року (до 1715) у  відділі з питань кадрової та режимно-секретнох роботи, що знаходиться за адресою: м. Шепетівка, вул. Островського,4 кім. 301

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:  0961429039,

e-mail:[email protected]

Вимоги до претендентів:

 • громадянство України;
 • повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина»;
 • наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) першої або вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності
 • стаж роботи за лікарською спецiальнiстю — не менше 10 років, та за фахом «Органiзацiя i управління охороною здоров’я» — не менше 2 років;
 • вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів);
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки;
 • високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються:

 • план реформування закладу протягом одного року;
 • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
 • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
 • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Перелік документів, що подаються особисто (надсилаються поштою конкурсній комісії) претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади ;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних

7) довідку МВС про відсутність судимості;

8) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

9) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

10) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

11) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Неподання всіх вищенаведених документів тягне за собою рішення конкурсної комісії про недопущення до участі у конкурсі.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Умови оплати праці Директора Підприємства:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Директору Підприємства нараховується заробітна плата відповідно до умов контракту

Встановлення розміру премій та надбавок Директору Підприємства відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

 

Шановні працівники Національної поліції України!
Увага!