Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Драпуля Наталія В’ячеславівна

тел. 4-01-87

каб. №5

 

 

Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю на території міста.

Відділ, відповідно до визначених галузевих повноважень, виконує такі завдання:

1. Забезпечує прозорість та відкритість у діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

2. Забезпечує впровадження ефективних механізмів комунікації між міською радою, її виконавчим комітетом та інститутами громадянського суспільства з питань, що належать до компетенції органу місцевого самоврядування.

3. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету у сфері інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, здійснює контроль за їх реалізацією.

4. Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у місті, розглядає питання, пов’язані з реалізацією державної політики на території міста, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції міському голові

5. Готує інформаційні довідки про суспільно-політичну ситуацію в місті та щоденно подає їх управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації.

6. Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку охорону громадського порядку та організовує із залученням інших структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради розгляд вимог учасників зазначених акцій.

7. Готує пропозиції щодо залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення соціально-економічних проблем міста.

8. Готує пропозиції щодо здійснення виконавчим комітетом міської ради заходів з метою створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в місті.

9. Забезпечує координацію реалізації в місті обласної цільової програми сприяння розвитку громадянського суспільства.

10. Готує пропозиції щодо залучення виконавчим комітетом міської ради інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної та регіональної політики.

11. Організовує із відділами та управліннями апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами, публічні заходи за участю представників інститутів громадянського суспільства.

12. Забезпечує координацію та методичну підтримку взаємодії структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з представниками інститутів громадянського суспільства.

13. Координує виконання Плану заходів з упровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд».

14. Забезпечує підготовку за участю інших відділів та управлінь апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів, річного орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю.

15. Координує та надає методичну підтримку структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради щодо сприяння проведення громадської експертизи її діяльності.

16. Забезпечує підготовку та проведення разом із відділами та управліннями апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчими органами, публічних громадських обговорень.

17. Організовує просвітницькі кампанії для різних верств населення, інститутів громадянського суспільства з метою ознайомлення їх з механізмами участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

18. Здійснює організаційно-правове забезпечення діяльності громадської ради при виконавчому комітеті міської ради та інших консультативно-дорадчих органів, які діють на підставі розпоряджень міського голови, рішень міської ради, виконавчого комітету та належать до компетенції відділу.

19. Забезпечує супроводження рубрик «Консультації з громадськістю» та «Громадська рада» офіційного веб-сайту міської ради.

20. Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності міської ради та її виконавчого комітету, проблемних питань на території міста, готує пропозиції за результатами відповідних досліджень.

21. Сприяє безперешкодній діяльності засобів масової інформації та утвердженню свободи слова.

22. Сприяє оперативному інформуванню громадян про роботу міської ради та її виконавчого комітету, прийняті міською радою суспільно значущі управлінські рішення.

2.2.23. Забезпечує разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради співпрацю з представниками засобів масової інформації для висвітлення діяльності органу місцевого самоврядування у відповідних сферах життєдіяльності.

2.2.24. Бере участь в організації зустрічей міського голови, його заступників, керівників структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів міської ради з представниками інститутів громадянського суспільства міста і місцевими засобами масової інформації. Проводить прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширює інформаційні матеріали, прес-релізи тощо.

2.2.25. Аналізує та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі міста шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів та засобів масової інформації.

2.2.26. Організовує проведення акредитації журналістів та працівників засобів масової інформації при міській раді.

2.2.27. Забезпечує висвітлення в засобах масової інформації участі керівництва міської ради та її виконавчого комітету у засіданнях, «круглих столах», «гарячих лініях», готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали.

2.2.28. Надає місцевим засобам масової інформації методичну, організаційну, практичну та консультаційну допомогу з питань, що належать до його компетенції.

2.2.29. Забезпечує інформаційне наповнення рубрик «Новини» та «Оголошення» офіційного веб-сайту міської ради про суспільно-полі­тичний, соціально-економічний, культурний, науково-технічний розвиток міста та держави в цілому.

2.2.30. Організовує та проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.31. Готує пропозиції до проектів місцевого бюджету і програм соціально-економічного, культурного розвитку міста з питань, що належать до його компетенції. Розробляє і виносить на розгляд сесії міської ради проект рішення «Про затвердження Програми фінансової підтримки громадських організацій міста».

2.2.32. Організовує підготовку проектів розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

2.2.33. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, що належать до компетенції відділу.

2.2.34. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

2.2.35. Здійснює інші передбачені законом повноваження.