Відділ ведення Державного реєстру виборців

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

Колесник Сергій Васильович

тел. 4-11-60

каб №7

 

Державний реєстр виборців — автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені  Законом України “ Про Державний реєстр виборців” відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України .

Основні завдання Реєстру

 1. Основними завданнями Реєстру є:

1) ведення персоніфікованого обліку виборців;

2) складання списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, всеукраїнських та місцевих референдумів.

 1. База даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться у базі даних Реєстру , можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону України “ Про Державний реєстр виборців”.

Основні засади ведення Реєстру

 1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) законність і пріоритет прав людини;

2) загальний характер;

3) повнота відомостей;

4) достовірність відомостей;

5) однократність включення до нього виборця;

6) постійність;

7) публічний характер;

8) поновлювальність відомостей;

9) захищеність.

 1. Законність і пріоритет прав людини у процесі ведення Реєстру гарантують захист прав людини і громадянина, відповідність порядку ведення Реєстру вимогам Конституції та законів України, міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 2. Загальний характер Реєстру забезпечує включення до Реєстру усіх виборців незалежно від місця їх проживання чи перебування з метою реалізації принципу загального виборчого права.
 3. Повнота і цілісність відомостей Реєстру забезпечуються внесенням до бази даних Реєстру повного обсягу відомостей про виборця, передбачених Законом України “ Про Державний реєстр виборців”, їх коректністю, а також веденням бази даних Реєстру в єдиному форматі.
 4. Наявність в органах Реєстру документального підтвердження персональних даних Реєстру, що містяться в базі даних Реєстру, а також інформації про встановлені Законом України “ Про Державний реєстр виборців” підстави включення виборця до Реєстру чи внесення змін до персональних даних Реєстру забезпечує достовірність відомостей Реєстру.
 5. Однократність включення виборця до Реєстру означає, що виборець може бути включений до Реєстру лише один раз за однією виборчою адресою та відповідно віднесений до однієї виборчої дільниці.
 6. Постійність Реєстру передбачає відсутність встановленого законодавством строку його функціонування незалежно від строків проведення виборів чи референдумів, а також постійне зберігання персональних даних Реєстру.
 7. Публічний характер Реєстру забезпечує доступність для кожного виборця відомостей Реєстру в обсязі та в порядку, встановленихЗаконом України “ Про Державний реєстр виборців”, а також інші передбачені Законом України “ Про Державний реєстр виборців” форми публічного контролю за дотриманням засад ведення Реєстру, встановлених частиною першою цієї статті.
 8. Захищеність Реєстру означає забезпечення захисту бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, від незаконного використання персональних даних Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Мова ведення Реєстру

 1. Мовою ведення Реєстру є державна (українська) мова.

Відомості Реєстру

 1. До Реєстру заносяться та в базі даних Реєстру зберігаються встановлені Законом України “ Про Державний реєстр виборців” відомості про виборця (персональні дані) таких видів:

1) ідентифікаційні персональні дані виборця;

2) персональні дані, які визначають місце та умови голосування виборця;

3) службові персональні дані.

 1. За відсутності окремих персональних даних до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.
 2. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені цим Законом.

Дії щодо ведення Реєстру

 1. Ведення Реєстру включає організаційно-правову підготовку та виконання в режимі записування таких дій:

1) внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

2) внесення змін до персональних даних Реєстру;

3) знищення запису Реєстру.

 1. Орган ведення Реєстру веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

 

 

 

Начальник відділу ВВ ДРВ                                           Колесник С.В.

Спеціалісти І категорії:                                                  Мацола Л.М.

Гуменюк Н.М

Капітонова Н.В.

 

 

тел. (03840) 4-11-60