Відділ з питань кадрової та режимно-секретної роботи

Начальник відділу з питань кадрової та режимно-секретної роботи:

Адамець Володимир Петрович

тел. 5-16-03

каб №301

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ   РОБОТИ

1.  Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи  у відділах, управліннях, інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради. Разом з відповідними структурними підрозділами узагальнює практику роботи з кадрами, вносить міському голові пропозиції щодо її вдосконалення.

2. Разом з іншими структурними підрозділами розробляє річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб.

3. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний та кількісний склад посадових осіб структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради.

4. Проводить роботу з резервом кадрів  виконавчого комітету, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формування кадрового резерву і контролює виконання особистих річних планів.

5. Вивчає ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження у прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування, контролює добір та розстановку кадрів у виконавчому комітеті відповідно до вимог законодавства.

6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору та проведення спеціальної перевірки відомостей осіб, що претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування.

7. Розглядає та вносить міському голові  пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах посадових осіб, готує  документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.

8. Готує документи про призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого комітету, керівників структурних підрозділів та комунальних підприємств.

9. Оформляє документи про складання Присяги та присвоєння рангів посадовим особам, вносить про це записи до трудових книжок.

10. Обчислює загальний стаж роботи, стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників виконавчого комітету міської ради.

11. Розглядає матеріали та готує документи для представлення до нагород працівників.

12. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

13. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ  працівників виконавчого комітету та керівників комунальних підприємств.

14. Оформляє і видає  службові посвідчення та довідки з місця роботи працівників, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.

15. Бере участь у розроблені структури  виконавчого комітету та штатів, контролює розроблення посадових інструкцій у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради.

16. Здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії.

17. Забезпечує направлення на навчання працівників.

18. Здійснює контроль разом з іншими структурними підрозділами за дотриманням законів України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади запобігання та протидії корупції”, “Про відпустки”, Указу Президента України від 25.01.2012 р. № 33/2012 та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

19. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

20. Здійснює підбір та систематизацію нормативних актів щодо питань служби в органах місцевого самоврядування.

21. Виконує інші функції відповідно до законодавства.