Юридичний відділ

Юридичний відділ

Начальник юридичного відділу

Бабась Ганна Іванівна

тел. 4-91-03

каб. №521

Основні обов’язки юридичного відділу:

1.   Проводить експертизу проектів рішень, розпоряджень та інших документів правового характеру органу виконавчої влади та візує їх.

У разі невідповідності чинному законодавству проектів правових документів, які подаються на підпис керівнику органу місцевого самоврядування, працівники юридичного відділу, не візуючи проекти таких документів, дають відповідний висновок з пропозиціями щодо законного порядку вирішення питань що розглядаються. Пропозиції юридичного відділу щодо приведення у відповідність з законодавством проектів рішень, розпоряджень та інших нормативних актів, що суперечать закону, є обов’язковими для розгляду керівником органу місцевого самоврядування або структурного підрозділу.

2.   Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами пропозиції про зміну діючих або скасування таких, що фактично втратили силу, рішень, розпоряджень органу місцевого самоврядування.

3. Консультує з правових питань працівників відділів та управлінь виконавчого комітету, юрисконсультів підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності.

4.  Організовує систематичний облік і зберігання нормативно — правових актів, які надходять до органу місцевого самоврядування та видаються ним, підтримує їх в контрольному стані, вживає заходів, спрямованих на поліпшення забезпечення законодавчо — довідковими матеріалами органу місцевого самоврядування.

5.   Організовує разом з іншими підрозділами вивчення працівниками апарату органу місцевого самоврядування нормативно — правових актів, що стосуються їх діяльності.

6.  Бере участь у застосуванні засобів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав.

7.  Бере участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

8.   Представляє в установленому законом порядку інтереси органу місцевого самоврядування в судах та інших органах під час розгляду правових питань та спорів.

9.    Приймає участь у розгляді житлових питань.

10.  Бере участь у засіданнях постійних комісій органу місцевого самоврядування.

11.     Розглядає заяви, скарги і пропозиції громадян.

12.      У разі виявлення порушень законності в діяльності структурних підрозділів органу місцевого самоврядування або їх посадових осіб, зобов’язаний доповісти керівникові про дані порушення для вжиття заходів до їх усунення.

13.      Начальник юридичного відділу несе відповідальність за відповідність діючому законодавству візуємих ним проектів рішень, розпоряджень, договорів та інших документів правового характеру.