Загальний відділ

Начальник загального відділу

Новачук Ольга Богданівна

тел. 4-26-54

каб № 303

 

 

На загальний відділ покладаються такі завдання:
1) підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради з питань, віднесених до компетенції відділу;
2) здійснення контролю за своєчасною та якісною підготовкою і належним редакційним оформленням відділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями проектів рішень виконавчого комітету;
3) участь у доопрацюванні рішень виконавчого комітету з урахуванням змін і доповнень, внесених виконавчим комітетом міської ради;
4) організація підготовки відповідних довідкових та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань, що розглядаються виконавчим комітетом міської ради;
5) організаційне забезпечення підготовки та проведення засідань виконавчого комітету міської ради,  взаємодія з відділами виконавчого комітету ради, іншими органами місцевого  самоврядування у підготовці питань, що вносяться на розгляд виконавчого комітету;
6) забезпечення членів виконавчого комітету проектами рішень та інформаційно-довідковими матеріалами  з  питань,  що  вносяться  на  розгляд виконавчого комітету;
7) облік та узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених при обговоренні питань  на  засіданнях виконавчого комітету,  а також  пропозицій і зауважень,  що надходять до проектів рішень виконкому;
8) аналіз практики діяльності органів місцевого самоврядування інших міст, підготовка пропозицій щодо вдосконалення форм і методів роботи виконкому;
9) підготовка за пропозиціями членів виконкому проектів перспективних  і  поточних  планів  роботи виконкому міської ради,  проектів  порядку  денного засідань виконавчого комітету міської ради;
10) організаційно-методичне забезпечення роботи членів виконавчого комітету, затверджених міською радою у встановленому порядку;
11) подання консультативної та організаційної  допомоги членам виконавчого комітету;
12) участь в організації контролю за реалізацією рішень  виконавчого комітету;
13) контроль за виконанням доручень, даних на засіданнях виконавчого комітету;
14) документальне обслуговування   виконавчого комітету, його членів;
15) ведення протоколів засідань виконавчого комітету та  інших заходів;
16) забезпечення правильності оформлення та своєчасності проходження документів у виконкомі міської ради:
— розробка та затвердження номенклатури справ;
— ведення справ відділу;
— забезпечення централізованої, в т.ч. електронної, реєстрації вхідних та вихідних документів, розсилка документації;
— контроль за виконанням документів;
— передача документів в архів;
17) опрацювання, друкування і тиражування матеріалів та документів, пов’язаних з діяльністю виконавчого комітету міської ради;
18) оформлення і розсилка в установленому порядку рішень виконавчого комітету, забезпечення за рішенням виконкому опублікування  цих та інших офіційних  матеріалів, інформацій про діяльність виконавчого комітету міської ради;
Відділ здійснює й інші функції, що покладаються на нього міським головою  та керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

19) ведення діловодства в апараті виконавчого комітету міської ради;
20) редагування, друкування, розмноження і доведення до виконавців розпоряджень міського голови та інших документів, що виникають в процесі діяльності міської ради;
21) здійснення разом із відділами т а управліннями виконавчого комітету міської ради   організаційно — технічного забезпечення засідань виконавчого комітету міської ради, підготовки нарад,  інших заходів, що проводяться міським головою та його заступниками, складання протоколів названих заходів;
22) організація особистого прийому громадян і розгляд письмових звернень, які надходять до апарату міської ради, контроль вирішення порушених у них питань, узагальнення та аналіз пропозицій, що містяться в них, розробка пропозицій, спрямованих на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і звернення громадян; перевірка в установленому порядку стану цієї роботи в управліннях та відділах, надання їм, а також   допомоги в організації цієї роботи.