До уваги опікунів, піклувальників, прийомних сімей!

Виїзд за межі України дітей, які влаштовані до прийомної сім’ї / дитячого будинку сімейного типу, передані під опіку, піклування, здійснюється у супроводі прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника або уповноваженої ними особи.

У період надзвичайного та воєнного стану допускається уповноваження прийомними батьками / батьками-вихователями / опікунами / піклувальниками інших осіб для супроводження дитини під час перетину державного кордону та перебування в іншій державі. Для цього прийомні батьки / батьки-вихователі або один з них / опікун / піклувальник та супроводжуючий повинні звернутися до органу опіки та піклування за місцем свого фактичного перебування із відповідною заявою, в тому числі через електронні засоби комунікації, у якій зазначаються: дані дитини, супроводжуючого, держава прямування.

До заяви додаються документи:

копія паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини;
копії паспортів чи інших документів, що посвідчують особу прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;
копія паспорта чи іншого документа супроводжуючого;
документи, що підтверджують повноваження прийомних батьків / батьків-вихователів / опікуна / піклувальника;
у разі неможливості надання вищезазначених документів – документи, що містять відомості про особу, які можуть бути визнані державною прикордонною службою України.

Органи опіки та піклування забезпечують невідкладний прийом та розгляд таких заяв, в тому числі через електронні засоби зв’язку. Погодження органу опіки та піклування може бути оформлене листом (у тому числі електронним) або шляхом нанесення на заяву напису “Погоджено” та зазначенням назви органу, який надає таке погодження, прізвища, імені, по батькові посадової особи та проставлянням печатки та надсиланням заявнику за допомогою електронних засобів зв’язку. Із такою заявою з написом “погоджено” можна перетинати кордон.

Для отримання погодження на виїзд дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за кордон, необхідно звернутися в службу у справах дітей Шепетівської міської ради (каб.408, 409, тел..4-03-90, 4-17-75).

 

 

Начальник служби Катерина КУПРАЦЕВИЧ

Поділитись:
Новини Шепетівки