Заява про наміри отримання дозволу на викиди

Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» заявляє про намір отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами елеваторного комплексу за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, м. Шепетівка, вулиця Економічна, 25.

Елеваторний комплекс призначений для приймання, очищення, сушіння, зберігання та відвантаження зернових вантажів на автомобільний або залізничний транспорт. Потужність комплексу складає 120 тис. тонн. Загальна кількість зернових культур, яку передбачено приймати на підприємстві – до 2 млн тонн на рік.

Для приймання зерна передбачена станція розвантаження автомобілів на три проїзди з автоваговою. З приймальних бункерів зернові направлятимуться в дванадцять силосів хоперів, загальною місткістю 11600 тонн. Очищення зерна буде здійснюватися у п’яти сепараторах. Для сушіння зерна передбачені три трьохшахтні зерносушарки. Для зберігання очищених сухих зернових культур передбачені три силосні корпуси, що складаються з дванадцяти силосних ємностей місткістю по 10376 тонн.

Кількість джерел викиду – 79. У атмосферне повітря будуть викидатися забруднюючі речовини у кількості, т/рік: азоту діоксид – 77,463930; аміак – 0,035324; ангідрид сірчистий – 0,006000; неметанові леткі органічні сполуки – 0,003197; вуглецю оксид – 464,402557; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 66,361423; сірководень – 0,001220 та парникові гази у кількості 6,548617.

При отриманні дозволу на викиди будуть встановлені умови до технологічного обладнання та споруд, до адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для запобігання перевищення викидів забруднюючих речовин в атмосферу. ТОВ «Епіцентр К» гарантує при здійсненні своєї діяльності дотримання вимог і нормативів природоохоронного й санітарного законодавства.

Пропозиції та зауваження направляти протягом 30 календарних днів з моменту опублікування даного оголошення до Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2; тел.: (0382) 76 50 24; ел. пошта: regadm@adm-km.gov.ua (Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації за адресою: 29005, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70; тел.: (0382) 61 85 08; ел. пошта: 42814282@mail.gov.ua).

Додаткову інформацію щодо обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу можна отримати за телефоном (067) 452-10-33.

 

Поділитись:
Новини Шепетівки