Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-МАРКЕТ» (ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»).

Код ЄДРПОУ: 30487219.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд.40; тел. (056) 770-79-43; e-mail: BeletskayaT@atbmarket.com.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 30405, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 38 А.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля: Згідно ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 13.05.2022 р., вид діяльності підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Джерелами викидів є наступне обладнання: хлібопекарська піч Debag DILA 10/Pro з розстоєчною шафою (Дж. №1), компресорна (Дж. №2), холодильні лари (Дж. №3), портомийка 2 секційна (Дж. №4), дизельний генератор AKSA APD135A (Дж. №5).

Відомості щодо видів та обсягів викидів: спирт етиловий – 0,096000 т/рік, ацетальдегід (Оцтовий альдегід) – 0,001800 т/рік, кислота оцтова – 0,027300 т/рік, фреон (Пентафторетан R125; 1,1,1-Трифторетан R143a) – 0,070000 т/рік, натрію гідрооксид (натр їдкий, сода каустична) – 0,003679 т/рік, оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту – 0,378437 т/рік, оксид вуглецю – 0,259854 т/рік, діоксид сірки (діоксид та більше триоксид) у перерахунку на діоксид сірки – 0,019022 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,030934 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,074376 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,003719 т/рік, метан – 0,004463 т/рік, вуглецю діоксид – 109,843923 т/рік. Сумарні валові викиди становлять – 110,813507 т/рік

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: На підприємстві відсутні виробництва та устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання: не передбачені, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

Адреса обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: Хмельницька обласна військова адміністрація, 29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, тел +38 (0382) 76-57-03,
+38 (0382) 76-50-24, e-mail: cpl@adm-km.gov.ua, regadm@adm-km.gov.ua.

Строки подання зауважень та пропозицій: 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір.

Поділитись:
Новини Шепетівки