Про перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня 2023 року

ЧИ МОЖНА ОФОРМИТИ ЛІКАРНЯНИЙ ПІД ЧАС ТАК ЗВАНОГО “ПРОСТОЮ”?

Простій – це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних чи технічних умов, необхідних для виконання роботи, або іншими обставинами (стаття 34 Кодексу законів про працю України).

У свою чергу умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності визначає Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Допомога по тимчасовій непрацездатності надається як повна або часткова компенсація втрати заробітної плати у разі настання страхового випадку, адже заробітна плата – це винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану роботу.

При цьому оплата простою не з вини працівника віднесена до гарантійних і компенсаційних виплат фонду додаткової заробітної плати у складі оплати за невідпрацьований час. Тобто при оголошенні простою не з вини працівника роботодавець зобов’язаний оплачувати людині заробітну плату з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу) за період знаходження працівника в простої.

Слід враховувати те, що тимчасова непрацездатність людини відповідно до медичного висновку – це непрацездатність внаслідок захворювання, травми або інших причин (вагітність та пологи, карантин тощо), яка має тимчасовий зворотний характер під впливом лікування, реабілітації, інших заходів медичного характеру та триває до відновлення працездатності або до закінчення причин, які унеможливлюють виконання роботи. А оскільки під час простою відбувається зупинення роботи, у працівника у разі хвороби або травми, тривалість якої співпадає з часом простою, стан тимчасової непрацездатності не настає.

Крім того, у разі настання страхового випадку в період перебування працівника у простої, втрати заробітної плати не відбувається, тому здійснювати виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності як компенсацію втраченого заробітку немає підстав.

Водночас у разі необхідності виходу працівника на роботу під час простою підприємства згідно з графіком роботи та настання у цей день тимчасової непрацездатності, внаслідок якої працівник втрачає за ці дні заробітну плату, допомога по тимчасовій непрацездатності має оплачуватися працівнику на загальних підставах.

 

ІНТЕРВ’Ю НАЧАЛЬНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОЛЕКСАНДРА КРУПИ

 ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ З 1 КВІТНЯ 2023 РОКУ

 Олександре Володимировичу, скажіть, будь ласка, за яких умов проводиться автоматичний  перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам?

 Починаючи з 1 квітня 2018 року органи Пенсійного фонду щороку проводять автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Порядок проведення перерахунку  пенсій особам, які продовжують працювати, встановлено частиною четвертою статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і постановою правління Пенсійного фонду України №10-1 від 18.05.2018 «Про затвердження Порядку перерахунку пенсії без додаткового звернення особи відповідно до частини четвертої статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зазначеними нормативно-правовими актами передбачено проведення з 1 квітня, без додаткового звернення особи, перерахунку пенсії тим пенсіонерам, які на 1 березня року, в якому здійснюється перерахунок , набули право на його проведення, тобто:

  • після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули не менше як 24 місяці страхового стажу – визначається найбільш вигідний варіант перерахунку: з дорахуванням стажу або стажу і заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії;
  • після призначення або попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і набули менше 24 місяців страхового стажу, але пройшло не менше 2 календарних років – з дорахуванням лише набутого страхового стажу.

При проведенні зазначеного перерахунку страховий стаж та заробітна плата враховуються за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

А з  якої дати проведено зазначений перерахунок пенсії?

Перерахунок пенсій згідно частини 4 статті 42 Закону пов’язаний із набуттям працюючою особою страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії. Страховий стаж згідно статті 24 Закону – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Враховуючи, що з 1 січня 2021 року запроваджено щоквартальне подання звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування і податку на доходи фізичних осіб, тому дані про страховий стаж застрахованих осіб за перший квартал 2023 року відобразились у реєстрі застрахованих осіб лише у середині другого кварталу. Враховуючи, що на 1 квітня 2023 року даних про страховий стаж та заробітну плату за січень-лютий 2023 року у реєстрі ще не було, тому автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам проведено після надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період. Дата, з якої  проводиться перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам, це – 1 квітня 2023 року. Виплату перерахованих пенсій буде проведено у червні поточного року з доплатою з 1 квітня 2023 року у визначені для виплати дні.

 Скажіть, будь ласка, які пенсії підлягали перерахунку з 1 квітня?

 Перерахунок  проведено для осіб, які є отримувачами пенсії відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», в яких від дати призначення/попереднього перерахунку (останньої дати зарахування страхового стажу) до 01.03.2023 пройшло не менше 24 календарних місяців, та які є отримувачами пенсій:

  • за віком, по інвалідності, в тому числі, обчислені в розмірі пенсії за віком;
  • за вислугу років при умові, що станом на 01.04.2023 досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Перерахунку з 1 квітня 2023 року не підлягали пенсії, розмір яких після 01.04.2021 перераховувався за зверненнями осіб відповідно до ч.4 ст.42 Закону (з дорахуванням стажу, стажу і заробітної плати після призначення/попереднього перерахунку пенсії), або проводився після цих дат перехід з одного виду пенсії на інший.

Олександре Володимировичу, які результати проведення перерахунку пенсій пенсіонерам нашої області?

 На обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області перебуває 89,0 тис. працюючих пенсіонерів.

З 1 квітня 2023 року  перерахунок пенсій згідно абзацу 5 частини 4 статті 42 Закону з дорахуванням страхового стажу проведено для 21,8 тис. працюючих пенсіонерів (або 24,6% від кількості працюючих пенсіонерів). З них отримали підвищення 8,9 тис.  осіб (або 40,9% від перерахованих).

Із загальної кількості перерахованих пенсій для 5,2 тис. осіб (або 23,7 %)  проведено перерахунок і з врахуванням заробітної плати, з них отримали підвищення 2,6 тис. осіб (або 49,4 % від перерахованих).

Скажіть, будь ласка, чи будуть проводитись ще якісь перерахунки пенсій?

З 1 липня 2023 року буде проведено автоматичний перерахунок пенсій, призначених відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про статус народного депутата України”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 №168 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році».

Пенсії призначені за спеціальними законами до 01.01.2023 (без урахування надбавок, підвищень, пенсії за особливі заслуги, індексації та інших доплат, встановлених законодавством) підвищаться на коефіцієнт збільшення 1,197 (в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом).

 

Поділитись:
Новини Шепетівки