Інформація Шепетівської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою на земельні ділянки, право на які пропонується для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельні ділянки:

1) Хмельницька область м. Шепетівка вул.Промислова орієнтовною площею 2,5000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності (право власності);

2) Хмельницька область м.Шепетівка вул.Гранітна площею 4,5000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності (право власності);

3) Хмельницька область м.Шепетівка проспект Миру,14-Г площею 0,5700 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03) із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності (право оренди);

4) Хмельницька область м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,30-Г площею 0,4393 га для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку (02.03)  із земель житлової та громадської забудови за рахунок земель комунальної власності (право оренди);

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (у гривнях), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях) та кількість виготовлених робіт із землеустрою (відповідного виду робіт), які затверджені в установленому законом порядку за попередні 24 місяці. Конкурсна пропозиція має бути викладена чітко і конкретно, без зазначення умов та посилань.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно Додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням LVI сесії міської ради VII скликання від 25.04.2019 року №24 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з Додатку 2 до Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна документація не повинна містити виправлень, підчисток, склеєних аркушів.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 11 січня 2024 року (включно).

6.Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл.,                             м. Шепетівка, вул. Соборності, 4, к. 415.

  1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 18 січня 2024 року об 10.00 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Соборності,4, 3-й поверх (мала зала засідань).
  2. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Соборності, 4 – Шепетівська міська рада.

Телефон для довідок: (03840) 4-08-50.

З діючим Порядком закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель можна ознайомитись на офіційному сайті Шепетівської міської ради за посиланням:https://shepetivka-rada.gov.ua/golovna/upravlinnya-mistobuduvannya-arhitektury-ta-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn/normatyvno-pravova-baza-upravlinnya-mistobuduvannya-arhitektury-ta-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn/

Поділитись:
Новини Шепетівки