Інформація Шепетівської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель

  1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельних ділянок, право власності на які пропонується для продажу на земельних торгах.
  2. Дані про земельні ділянки:

1) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Назарія Яремчука,60 площею 0,1015 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) кадастровий номер земельної ділянки 6810700000:01:003:1042;

2) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,42-Г площею 0,0500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:014:0171.

  1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу (на кожен об’єкт окремо).

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (у гривнях), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці (у штуках), а також строк виконання робіт  (у календарних днях). Конкурсна пропозиція має бути викладена чітко і конкретно, без зазначення умов та посилань.

Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель за формою згідно Додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням LVI сесії міської ради VII скликання від 25.04.2019 року №24 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з Додатку 2 до Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна документація не повинна містити виправлень, підчисток, склеєних аркушів.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 14 березня 2024 року (включно).
  2. 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Соборності, 4, к. 415.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 22 березня 2024 року об 09.30 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Соборності, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул.Соборності, 4 – Шепетівська міська рада.

Телефон для довідок: (03840) 4-08-50.

З діючим Положенням про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності можна ознайомитись на офіційному сайті Шепетівської міської ради за посиланням: https://shepetivka-rada.gov.ua/golovna/upravlinnya-mistobuduvannya-arhitektury-ta-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn/normatyvno-pravova-baza-upravlinnya-mistobuduvannya-arhitektury-ta-regulyuvannya-zemelnyh-vidnosyn/

Поділитись:
Новини Шепетівки