Українець Володимир Володимирович

Українець Володимир Володимирович

Дата та місце народження: 20 лютого 1982 року в м.Шепетівка

Дата та місце загибелі: 29 листопада 2022 року на бойовій позиції в За­по­різь­кій об­ласті

Звання: підполковник

Підрозділ: Збройні сили України

Обставини загибелі: під час про­ве­ден­ня опе­ра­тив­но-бойово­го за­хо­ду в За­по­різь­кій об­ласті, метою якого було ви­яв­лення осо­бо­во­го скла­ду, тех­ні­ки та по­зи­цій про­тив­ни­ка. Підполковник ефек­тивно ко­ри­гу­вав ар­ти­ле­рію ЗСУ по си­лах та за­со­бам во­ро­га, по­дав­ля­ючи вог­не­ві точ­ки та зав­да­ючи цим втрат його жи­вій си­лі. Під час ма­со­ва­но­го аві­ацій­но­го, ар­ти­ле­рій­сько­го обс­трі­лу та не­од­но­ра­зо­во­го пря­мо­го влу­чан­ня в зак­ри­ту по­зи­цію, з якої здій­сню­ва­ло­ся ко­ри­гу­ван­ня Во­ло­ди­мир Ук­ра­їнець от­ри­мав по­ра­нен­ня не­су­міс­ні з жит­тям, ви­ко­нав­ши бойове зав­дання, за­хи­ща­ючи су­ве­ре­ні­тет та не­за­леж­ність сво­єї Бать­ків­щи­ни.

Військова операція: російсько-українська війна

Відзнаки та нагороди:

  • 8 липня 2023 року підполковнику Володимиру Володимировичу Українцю присвоєно звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» (посмертно).