Мистецька школа “Шепетівська дитяча художня школа”

Мистецька школа “Шепетівськадитячахудожня школа” є закладом позашкільноїосвітисферикультури. Заклад провадить свою діяльність за художньо-естетичним, напрямомпозашкільноїосвіти, якийзабезпечуєрозвитоктворчихздібностей, обдарувань та набуттяздобувачамипрактичнихнавичок, оволодіннязнаннями у сферівітчизняної і світовоїкультури та мистецтва, а також за мистецькимнапрямкомпозашкільноїосвіти, якийзабезпечуєнабуттяздобувачамиспеціальнихмистецькихвиконавських компетентностей у процесіактивноїмистецькоїдіяльності. В мистецькомузакладінавчаютьсяобразотворчомумистецтву 228 учнів в 17 класах, терміннавчання – п’ятьроків. Такожпрацюютьгрупи на засадах самоокупності. Випускникам, щосклалиіспити з усіхдисциплін, видаєтьсясвідоцтво державного зразка про закінченняхудожньоїшколи.

ПІП керівника Сараєв Василь Миколайович

Адреса 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. ГероївНебесноїСотні 54

Телефон (03840) 40 727

E-mail [email protected]

Посилання на сайт https://www.facebook.com/shepetivskakhudozhka/

Попередня версія сайту