Мистецька школа “Шепетівська дитяча художня школа”

Мистецька школа “Шепетівська дитяча художня школа” є закладом позашкільної освіти сфери культури. Заклад провадить свою діяльність за художньо-естетичним, напрямом позашкільної освіти, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва, а також за мистецьким напрямком позашкільної освіти, якийзабезпечує набуття здобувачами спеціальних мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької діяльності. В мистецькому закладі навчаються образотворчому мистецтву 228 учнів в 17 класах, термін навчання – п’ять років. Також працюють групи на засадах самоокупності. Випускникам, що склали іспити з усіх дисциплін, видається свідоцтво державного зразка про закінчення художньої школи.

ПІП керівника Сараєв Василь Миколайович

Адреса 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Героїв НебесноїСотні, 54

Телефон (03840) 40 727

E-mail shepetivskadhsh@ukr.net

Посилання на сайт https://www.facebook.com/shepetivskakhudozhka/