Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», надання публічної інформації Шепетівською міською радою здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Розпорядження міського голови від 06.06.2011 р. № 141 «Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05 2011 р. № 547».

Розпорядження міського голови від 22.03.2023 р. № 04.1-04-30/2023 “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію”.

Рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради від 21.12.2016 №290 “Про встановлення норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію” 

Розпорядження міського голови від 28.12.2023 №03-05/172-2023 “Про затвердження Порядку складання, подання запиту на інформацію до виконавчого комітету Шепетівської міської ради”

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі або за зразком форми запиту на інформацію. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон (03840) 4-08-78.

письмово: 30405, м. Шепетівка, вул.Соборності, 4, Шепетівська міська рада (на конверті зазначати «Публічна інформація»);

електронна пошта: 04060789@mail.gov.ua.

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами чиїх копіями знаходиться за адресою м.Шепетівка вул.Соборності, 4 каб. 410.

 

інформаційний запит (форма)

Порядок оскарження

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації“, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України «Про звернення громадян».

Розділ щодо реалізації права на звернення громадян доступний на веб-сайті Шепетівської міської ради за посиланням  https://shepetivka-rada.gov.ua/onlajn-zvernennya/.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» керівництвом Шепетівської міської ради проводиться особистий прийом громадян. Графік доступний за посиланням https://shepetivka-rada.gov.ua/onlajn-zvernennya/grafik-pryjomu-gromadyan/

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Шепетівської міської ради також шляхом

– отримання інформації з повідомлень засобів масової інформації та офіційного веб-сайту Шепетівської міської ради

– подання запиту на інформацію. https://shepetivka-rada.gov.ua/golovna/prozore-misto/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

Розділ щодо реалізації права на доступ до публічної інформації розміщено на веб-сайті Шепетівської міської ради за посиланням https://shepetivka-rada.gov.ua/golovna/prozore-misto/dostup-do-publichnoyi-informacziyi/

– подання електронних петицій до Шепетівської міської ради можна зареєструвати на порталі Єдиної системи місцевих петицій за посиланням https://petition.e-dem.ua/shepetivka

– отримання інформації, подання пропозицій, заяв і скарг через “гарячі” телефонні лінії https://shepetivka-rada.gov.ua/onlajn-zvernennya/grafik-roboty-garyachoyi-liniyi/.

Всю необхідну інформацію можна знайти на веб-сайті Шепетівської міської ради у відповідних  розділах.

Система обліку публічної інформації:

інформація про керівництво Шепетівської міської  ради

Міський голова

інформація про розпорядження міського голови

Розпорядження

інформація про проекти рішень Шепетівської міської ради

Проекти рішень міської ради

інформація про прийняті рішення Шепетівської міської ради

Рішення міської ради

інформація по протоколам засідань сесій Шепетівської міської ради

Протоколи сесій

інформація про проекти рішень виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Проекти рішень виконкому

інформація про рішення виконавчого комітету Шепетівської міської ради

Рішення виконкому

інформація про графік роботи, електронну адресу та правила внутрішнього трудового розпорядку

Відділи та управління апарату