Звіт регуляторного органу

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Шепетівською міською радою та  її виконавчими органами у 2022 році

 Протягом звітного періоду  реалізація державної регуляторної політики у Шепетівській міській територіальній громаді відбувалася з урахуванням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного часу»,  Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308, «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» від 29.09.2014 №634, «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних від 21.10.2015 №835 (зі змінами та доповненнями), рекомендацій Державної регуляторної служби України щодо оцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу  від 24.11.2017,  Положення про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням ХV (позачергової) сесії міської ради V скликання від 30 березня 2007 року №19 ( зі змінами та доповненнями).

Відповідно до  ст. 31 Закону та Регламенту Шепетівської міської Ради питання реалізації державної регуляторної  політики   покладено  на постійну депутатську комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку, а повноваження у здійсненні  організаційного забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладені на відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій апарату  Шепетівської міської ради, іі виконавчого комітету, виконавчих органів.

Регуляторними органами у громаді є міська рада,  її виконавчий комітет та міський голова.

Для забезпечення системного  підходу до впровадження регуляторної політики на місцевому рівні  робота проводилася у таких напрямках:

 • планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів ( далі- Проєктів) розроблення Проєктів та здійснення аналізу регуляторного впливу;
 • оприлюднення, проведення публічного обговорення Проєктів;
 • подання Проєктів Державній регуляторній службі України з метою отримання пропозицій щодо їх удосконалення ( якщо Проєкт виноситься на розгляд міської ради);
 • подання Проєктів на затвердження;
 • визначення результативності дії регуляторних актів;
 • підтримка реєстру  власних регуляторних актів в актуальному стані;

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Шепетівською міською радою та її виконавчим комітетом затверджено плани з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, а саме:

 • рішенням ХVІІІ сесії міської ради VІІІ скликання від 25 листопада    2021 року №39 затверджено план діяльності Шепетівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік;
 • рішенням виконкому №384 від 18 листопада 2021 року затверджено план діяльності виконкому  з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік.

Зазначені плани було оприлюднено в місцевій   газеті «Шепетівський вісник», на офіційному веб-сайті міської ради, на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій у визначені законодавством терміни.

При розробці регуляторних актів, прийняття  яких вимагало додаткового включення в плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, вносились відповідні доповнення. Так протягом 2022 року 1 проєктом регуляторного акта було доповнено план діяльності виконавчого комітету. Таким чином у 2022 році  управліннями, відділами виконкому та підприємствами комунальної власності було заплановано розробити 4 проєкти регуляторних актів, з них 1 – проєкт рішення  міської ради ( «Про затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади») та 3 –проєкти  рішення виконавчого комітету ( «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради» , «Про встановлення тарифів на користування міською лазнею», «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському автотранспорті в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі»).

Прийняте  доповнення до плану діяльності виконкому з підготовки проєктів регуляторних актів було опубліковано   в газеті  «День за днем», розміщено на дошці оголошень управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій та   на офіційному веб-сайті міської ради в підрозділі «Планування діяльності» розділу «Регуляторна політика».

У квітні 2022 році, відповідно до роз’яснень Державної регуляторної служби України від 15.04.2022 року,  з реєстру регуляторних актів виконавчого комітету Шепетівської міської ради було виключено два рішення виконкому як такі, що не є регуляторними актами  та не потребують в подальшому реалізації процедур передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме:

 • від 22.07.2021 №230 «Про встановлення тарифів на користування міською лазнею»;
 • від 18.11.2021 №378 «Про встановлення тарифів на ритуальні послуги, що надаються КП «Шепетівське ремонтно-експлуатаційне підприємство Шепетівської міської ради».

У зв’язку з цим, та відповідно до Плану виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік  із трьох запланованих проєктів рішень було підготовлено лише один –  «Про   встановлення  тарифів на перевезення пасажирів у  міському автотранспорті в звичайному режимі руху та в  режимі маршрутного таксі», до якого відповідно ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  відділом  підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій підготовлено  аналіз регуляторного впливу.

З метою вчасного проведення регуляторних процедур відповідно до Плану міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік  у січні 2022 року направлено розробнику проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади» лист – нагадування.

Після розробки АРВ у місцевих друкованих ЗМІ та на офіційному сайті міської ради було розміщено повідомлення   про оприлюднення  Проєкту з відповідним аналізом його регуляторного впливу.

З метою одержання зауважень та пропозицій протягом 5  робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта розроблений Проєкт з відповідним АРВ був розміщений на офіційному сайті міської ради  у підрозділі «Проекти та АРВ» розділу «Регуляторна політика» та на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій.

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України проведено телефонне консультування з приватними перевізниками щодо впливу запропонованого регулювання на суб’єктів підприємництва ,  на офіційних сторінках міської ради в соціальних мережах запропоновано мешканцям територіальної громади подавати пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та його АРВ , направлено проєкт членам виконавчого комітету для ознайомлення та надання пропозицій.

Всі пропозиції до проєкту регуляторного акту, які надходили протягом терміну обговорення та на засіданнях громадських слухань  донесено до відповідного регуляторного органу.

Після закінчення терміну громадських обговорень  проєкт регуляторного акта «Про   встановлення  тарифів на перевезення пасажирів у  міському автотранспорті в звичайному режимі руху та в  режимі маршрутного таксі» надано для затвердження виконавчого комітету Шепетівської міської ради, а після прийняття –  оприлюднено у місцевій газеті «День за днем», на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій, на офіційному веб-сайті міської ради в тому числі у соціальних мережах та надано приватним перевізникам для інформування пасажирів у транспортних засобах.

Відповідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій до кожного діючого регуляторного акта, у відповідності до затвердженого  Плана-графіка, послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:
–    виконання заходів з відстеження результативності;

–    підготовку та    оприлюднення    звіту    про     відстеження результативності.

Протягом  2022 року підготовлено  7 відстежень в т.ч.:

1- базове ( до рішення  виконкому від 20.05.2022 №113  акта «Про   встановлення  тарифів на перевезення пасажирів у  міському автотранспорті в звичайному режимі руху та в  режимі маршрутного таксі»);

1 – повторне ( до рішення виконкому від 29.09.2021 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Шепетівської міської територіальної громади»);

5 – періодичних (до рішення виконкому від 21.05.2015 №118 «Про затвердження Порядку та умов тимчасового припинення або обмеження подачі води і відключення каналізаційних мереж споживачів послуг, що надаються Шепетівським комунальним підприємством водопровідно-каналізаційного господарства»;  рішення виконкому  від 22.09.2018 №261 «Про затвердження Порядку демонтажу незаконно встановлених споруд на території міста Шепетівка»; рішення виконкому  від 19.07.2012 №164 «Про затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на пинку КП «Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28»; рішення виконкому від 18.12.2018 №373 «Про затвердження Положення про організацію та проведення ярмарків у м.Шепетівці»; рішення XLVIII сесії міської ради V скликання  від 29.10.2009 №8 «Про затвердження Правил благоустрою території м. Шепетівка») .

Звіти щодо проведення усіх типів відстежень оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика».

За результатами відстеження результативності визначається ефективність дії регуляторного акта. У випадку, коли регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей, він потребує перегляду і внесення змін чи доповнень. Якщо регуляторний акт не досягнув задекларованих цілей, а реалізація його положень неефективна, тоді такий документ підлягає скасуванню.

Протягом 2022 року при проведенні повторних та періодичних відстежень результативності діючих регуляторних актів  на підставі отриманих значень показників результативності зроблено оцінку щодо досягнення визначених цілей кожним переглянутим регуляторним актом в результаті чого: 1 регуляторних акт  визнано таким, що підлягає визнання втрати чинності («Про затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на пинку КП «Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28») та 1- таким, що  потребує визнання  таким, що втратив чинність з прийняттям нового ( з дотриманням вимог законодавства  щодо змісту акта та процедури його прийняття) («Про затвердження Правил благоустрою території м. Шепетівка») .

Відповідно до вище зазначеного Комісією з перегляду місцевого регуляторного середовища на засіданні  рекомендовано розробнику рішення  виконкому  від 19.07.2012 №164 «Про затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на пинку КП «Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28»  повністю визнати регуляторний акт таким, що втратив чинність.

Щодо затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади , то управлінням ЖКГ запропоновано внести його до Плану з підготовки проектів регуляторних актів міської ради на 2023 рік.

Одним з головних принципів державної регуляторної політики є прозорість , тобто відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. Саме з цією метою на сайті міської ради створено розділ «Регуляторна політика», де розміщується наступна інформація:

 • Перелік відповідальних осіб за здійснення регуляторної політики;
 • Нормативно-правові акти у сфері регуляторної політики;
 • Плани з підготовки проєктів та відстеження результативності регуляторних актів;
 • Проєкти регуляторних актів з відповідним АРВ;
 • Регуляторні акти, затверджені на засіданнях сесії міської ради та її виконавчого комітету;
 • Звіти щодо відстеження результативності регуляторних актів;
 • Звіт щодо здійснення регуляторної політики на місцевому рівні за останній звітний період;
 • Реєстр власних регуляторних актів.

У  підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розміщено перелік власних регуляторних актів з наведенням їх назви, інформації про дати прийняття та номери таких рішень, а також  інформацією щодо відстеження їх ефективності .

Станом на 31.12.2022 р. в місті налічувалося 15 діючих регуляторних актів, з яких:

— 8  рішень міської ради;

— 7 рішень виконавчого комітету.

Вся інформація розділу «Регуляторна політика» офіційного сайту міської ради  постійно оновлюється,  підтримується в актуальному стані.