Звіт регуляторного органу

Інформація щодо здійснення регуляторної діяльності Шепетівською міською радою та  її виконавчими органами у 2023 році

            Протягом звітного періоду  реалізація державної регуляторної політики у Шепетівській міській територіальній громаді відбувалася з урахуванням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі Закон) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного часу»,  Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 № 308, «Про порядок підготовки пропозицій щодо удосконалення проектів регуляторних актів, які розробляються органами місцевого самоврядування» від 29.09.2014 №634, «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних від 21.10.2015 №835 (зі змінами та доповненнями), рекомендацій Державної регуляторної служби України щодо оцінки регуляторного впливу проекту регуляторного акта на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу  від 24.11.2017,  Положення про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, затвердженого рішенням ХV (позачергової) сесії міської ради V скликання від 30 березня 2007 року №19 ( зі змінами та доповненнями).

Відповідно до  ст. 31 Закону та Регламенту Шепетівської міської Ради питання реалізації державної регуляторної  політики   покладено  на постійну депутатську комісію з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку, а повноваження у здійсненні  організаційного забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності покладені на відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій апарату  Шепетівської міської ради, іі виконавчого комітету, виконавчих органів.

Регуляторними органами у громаді є міська рада,  її виконавчий комітет та міський голова.

Для забезпечення системного  підходу до впровадження регуляторної політики на місцевому рівні  робота проводилася у таких напрямках:

 • планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів ( далі- Проєктів) розроблення Проєктів та здійснення аналізу регуляторного впливу;
 • оприлюднення, проведення публічного обговорення Проєктів;
 • подання Проєктів Державній регуляторній службі України з метою отримання пропозицій щодо їх удосконалення ( якщо Проєкт виноситься на розгляд міської ради);
 • подання Проєктів на затвердження;
 • визначення результативності дії регуляторних актів;
 • підтримка реєстру  власних регуляторних актів в актуальному стані;
 • інформування щодо стану здійснення державної регуляторної політики.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Шепетівською міською радою та її виконавчим комітетом, за поданням структурних підрозділів апарату  міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів, затверджено плани з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік,  які  було оприлюднено в місцевій   газеті «День за днем», на офіційному веб-сайті міської ради, на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій у визначені законодавством терміни.

У 2023 році управлінням житлово-комунального господарства було розроблено проєкт рішення «Про затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади»

Після розробки АРВ у місцевих друкованих ЗМІ та на офіційному сайті міської ради розміщено  повідомлення   про оприлюднення  Проєкту з відповідним аналізом його регуляторного впливу.

У повідомленні про оприлюднення проєкту регуляторного акту зазначено:

 • назву Проєкту;
 • поштову та електронну адресу, телефон/факс за якими приймаються зауваження та пропозиції;
 • інформацію про спосіб та місце оприлюднення проєкту та АРВ;
 • інформацію про строк,  протягом якого приймаються зауваження
  та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та спосіб їх надання.

З метою одержання зауважень та пропозицій протягом 5  робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта розроблений Проєкт з відповідним АРВ був розміщений на офіційному сайті міської ради  у підрозділі «Проекти та АРВ» розділу «Регуляторна політика» та на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій.

У зв’язку із введенням воєнного стану на території України проведена робоча нарада з фахівцями та  телефонне консультування з суб’єктами господарювання щодо впливу запропонованого регулювання на суб’єктів підприємництва,  на офіційних сторінках міської ради в соціальних мережах запропоновано мешканцям територіальної громади подавати пропозиції щодо проєкту регуляторного акта та його АРВ .

Всі пропозиції до проекту  регуляторного акту, що надійшли  протягом терміну обговорення та на засіданні робочої групи   враховано розробником цього рішення.

Після закінчення терміну публічних обговорень  проєкт регуляторного акта  разом з Аналізом його регуляторного впливу було надано на розгляд постійної депутатської комісії з питань розвитку промисловості, житлово-комунального господарства, підприємницької діяльності, транспорту, енергетики та зв’язку з метою надання експертного висновку на відповідність проєкту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Після підготовки експертного висновку Проєкт, разом з Аналізом його регуляторного впливу, направлено до Державної регуляторної служби з метою надання пропозицій.

Всі пропозиції до змісту проекту рішення «Про затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади» було враховано регуляторним органом.

Після прийняття на пленарному засіданні  Шепетівської  міської ради  регуляторний акт   оприлюднено у місцевій газеті «Шепетівський вісник», на дошці об’яв управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій, на офіційному веб-сайті міської ради в тому числі у соціальних мережах.

Відповідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» відділом підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій до кожного діючого регуляторного акта, у відповідності до затвердженого  Плана-графіка, послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Відстеження результативності регуляторного акта включає:
–    виконання заходів з відстеження результативності;

–    підготовку та    оприлюднення    звіту    про     відстеження результативності.

Протягом  2023 року підготовлено  9 відстежень в т.ч.:

1- базове ( до рішення ХХХІХ сесії міської ради VІІІ скликання від 27.04.2023 №30 «Про затвердження Правил благоустрою території Шепетівської міської територіальної громади»);

5 – повторних ( до рішення виконкому від 20.05.2022 №113 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування»; рішення XХ сесії міської ради VІІІ скликання   від 23.12.2021 № 26 «Про впорядкування  продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та пива (крім безалкогольного) на території Шепетівської міської територіальної громади»; рішення XХ сесії міської ради VІІІ скликання  від 25.12.2021 №25 «Про затвердження нормативних документів з питань оренди майна комунальної власності Шепетівської міської територіальної громади», рішення XІ сесії міської ради VІІІ скликання від 24.06.2021 № 15 «Про встановлення річних розмірів орендної плати за земельні ділянки»,  рішення XІ сесії міської ради VІІІ скликання від 24.06.2021 № 14 «Про  встановлення місцевих податків та зборів» );

3 – періодичних (до рішення XХХVІ сесії міської ради VІ скликання  від 12.04.2013 «Про залучення коштів замовників на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»; рішення XV сесії міської ради V скликання від 30.03.2007 №19«Про затвердження Положення  про порядок підготовки та визначення ефективності регуляторних актів Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету» ; рішення XLV сесії міської ради VІ скликання  від 19.12.2013 №16 «Про затвердження Порядку взаємодії адміністратора центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Шепетівської міської ради  із суб’єктами надання адміністративних послуг та суб’єктами звернень» ) .

Звіти щодо проведення усіх типів відстежень оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради у підрозділі «Відстеження результативності» розділу «Регуляторна політика».

За результатами відстеження результативності визначається ефективність дії регуляторного акта. У випадку, коли регуляторний акт має недостатній рівень досягнення визначених цілей, він потребує перегляду і внесення змін чи доповнень. Якщо регуляторний акт не досягнув задекларованих цілей, а реалізація його положень неефективна, тоді такий документ підлягає скасуванню.

Протягом 2023 року при проведенні повторних та періодичних відстежень результативності діючих регуляторних актів  на підставі отриманих значень показників результативності зроблено оцінку щодо досягнення визначених цілей кожним переглянутим регуляторним актом в результаті чого: 1 регуляторних акт  визнано таким, що не відповідає вимогам чинного законодавства («Про залучення коштів замовників на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності»).

Відповідно до вище зазначеного Комісією з перегляду місцевого регуляторного середовища на засіданні  29.056.2023 рекомендовано розробнику рішення XХХVІ сесії міської ради VІ скликання  від 12.04.2013 «Про залучення коштів замовників на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» повністю визнати регуляторний акт таким, що втратив чинність.

Таким чином, у 2023 році втратили чинність два неефективних рішення, а саме:

 • рішення виконкому від 19.07.2012 №164 «Про затвердження розрахунку орендної плати за необлаштоване торгове місце на ринку КП «Шепетівський ринок» по проспекту Миру, 28» ( розглянуто на засіданні Комісії 29.12.2022 та рішенням виконкому №8 від 19.01.2023  визнано там, що втратило чинність );
 • рішення XХХVІ сесії міської ради VІ скликання від 12.04.2013 «Про залучення коштів замовників на розвиток  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  міста при встановленні тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» ( втратило чинність відповідно до рішення ХLІ сесії міської ради VІІІ скликання від 22.06.2023 №23).

Одним з головних принципів державної регуляторної політики є прозорість , тобто відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. Саме з цією метою на сайті міської ради створено розділ «Регуляторна політика», де розміщується наступна інформація:

 • Перелік відповідальних осіб за здійснення регуляторної політики;
 • Нормативно-правові акти у сфері регуляторної політики;
 • Плани з підготовки проєктів та відстеження результативності регуляторних актів;
 • Проєкти регуляторних актів з відповідним АРВ;
 • Регуляторні акти, затверджені на засіданнях сесії міської ради та її виконавчого комітету;
 • Звіти щодо відстеження результативності регуляторних актів;
 • Звіт щодо здійснення регуляторної політики на місцевому рівні за останній звітний період;
 • Реєстр власних регуляторних актів.

У  підрозділі «Реєстр регуляторних актів» розміщено перелік власних регуляторних актів з наведенням їх назви, інформації про дати прийняття та номери таких рішень, а також  інформацією щодо відстеження їх ефективності .

Станом на 31.12.2023 р. в місті налічувалося 13 діючих регуляторних актів, з яких:

— 7  рішень міської ради;

— 6 рішень виконавчого комітету.

Вся інформація розділу «Регуляторна політика» офіційного сайту міської ради  постійно оновлюється,  підтримується в актуальному стані.