Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва

 

 1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі — Рада) при Шепетівському міському голові є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної підтримки розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3. Члени Ради  беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 1. Основні завдання Ради

2.1. Координація роботи виконавчих органів міської ради, громадських організацій та об’єднань підприємців у запровадженні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку та підтримці підприємництва в місті.

2.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сферах, зазначених в п.2.1.

2.3. Участь представників Ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті.

2.4. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання.

2.5. Розгляд проектів комплексних та цільових міських програм розвитку підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів.

2.6. Збір, обробка та аналіз інформації про проблеми бізнес-середовища міста різними засобами, в т.ч. альтернативними загальноприйнятим.

2.7. Розробка механізмів здешевлення кредитних ресурсів для підприємців.

2.8. Проведення щорічних конкурсів “Кращий Шепетівський підприємець”.

 

 1. Права Ради

3.1. Створювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них, за їх згодою, депутатів міської ради, представників виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій.

3.2. Одержувати безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, органів, що здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання з питань, що належать до компетенції Ради.

3.4. Подавати виконавчим органам міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

3.5. Щоквартально інформувати територіальну громаду міста через газету “Шепетівський телеграф” та інші засоби масової інформації про свою діяльність, поточний стан та проблеми бізнес-середовища.

 

 1. Організаційні засади діяльності Ради

4.1. Раду очолює міський голова.

4.2. Склад Ради формується з двох секторів. До владного сектору Ради входять представники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради, представники державної податкової служби. До публічного сектору Ради входять представники громадських організацій та об’єднань підприємців, засобів масової інформації, уповноважений з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені.

4.3. Загальна кількість членів Ради становить 15 чоловік.  Кількість представників публічного сектору не може бути меншою, ніж 2/3 від загальної кількості членів Ради. (п.4.3. викладено в новій редакції розпорядженням міського голови №39 від 24.02.2011 р.)

4.4. Кандидатури всіх представників владного сектору пропонує та узгоджує міський голова.

4.5. Представників публічного сектору обирають суб’єкти господарювання, громадські організації та об’єднання підприємців згідно порядку, викладеному в розділі 5 цього Положення.

4.6. Після узгоджень та виборів персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

4.7. Голова Ради має двох заступників – кожен з них представляє різні сектори Ради.

4.8. Основною формою роботи Ради є засідання, які веде голова Ради або за його дорученням один із заступників.

4.9. Засідання Ради проводяться згідно з планами, які затверджуються головою Ради, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання Ради проводяться в приміщенні міської ради.

Про дату, час, місце засідання та проект порядку денного члени Ради сповіщаються не пізніше, ніш за 5 робочих днів до початку засідання.   Остаточний порядок денний визначається головою Ради за 2 робочих дні до засідання, виходячи з планів роботи та пропозицій членів Ради щодо порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного вносяться членами Ради не пізніш, ніж за 3 робочих дні до початку засідання. Пропозиції, внесені у вказаний термін, підлягають обов’язковому включенню в порядок денний Ради. Пропозиції, внесені пізніше вказаного терміну, в порядок денний не включаються.

4.10. Засідання проводяться при наявності не менше, ніж половини членів загального складу Ради.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку, коли голоси присутніх на засіданнях членів Ради розділились порівну, голос головуючого на засіданні має вирішальний характер.

4.11. Рішення Ради  оформлюються протоколами, висновками і пропозиціями. Рішення Ради носять рекомендаційний характер і реалізуються через  рішення міської ради, виконкому, розпорядження міського голови. Розгляд рішень Ради обов’язково вноситься до порядку денного засідання органу, якому він спрямований, за поданням міського голови.

4.12.Забезпечення організаційної діяльності Ради покладається на  організаційний відділ Шепетівської міської ради.

 

 1. Порядок формування публічного сектору Ради

5.1. Міським головою затверджуються заходи, що передбачають скликання зборів представників суб’єктів господарювання, громадських організацій та об’єднань підприємців в наступних сферах господарювання та діяльності:

 • виробництво (крім будівельної діяльності);
 • ринкова торгівля;
 • інша торгівельна діяльність;
 • перевезення пасажирів та багажу маршрутними автобусами та на таксі;
 • будівельна діяльність;
 • медичні та інші соціальні послуги;
 • побутові та інші послуги;
 • неприбуткові громадські організації міста;
 • наукові та освітні заклади міста;
 • засоби масової інформації.

5.2. Час та місце проведення зборів представників суб’єктів господарювання та діяльності узгоджується з президентом Шепетівської спілки підприємців з тим, щоб забезпечити максимальну кількість учасників заходів.

5.3. Вибори членів Ради від публічного сектору відбуваються відкритим або закритим голосуванням – за рішенням зборів. В разі, якщо кількість кандидатів буде перевищувати встановлену квоту, вибори членів Ради відбуваються тільки таємним голосуванням за рейтинговим принципом.

 

 1. Фінансові засади діяльності Ради

6.1. Фінансування заходів по рішенням Ради здійснюється в межах видатків, передбачених міським бюджетом на органи місцевого самоврядування.

6.2. У випадку, якщо заходи згідно рішення Ради потребують фінансування, рішення про фінансування розглядається сесією міської ради у відповідності до Бюджетного кодексу України. Розпорядником коштів на фінансування заходів Ради є виконавчий комітет. Якщо сесія міської ради не затвердить фінансування заходів згідно рішення Ради, він зобов’язаний мотивувати свою незгоду.

6.3. Виконавчий комітет міської ради при формуванні бюджету на наступний рік зобов’язаний розглянути пропозиції Ради щодо фінансування майбутніх заходів.

 

___________________________________

Перелік вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду станом на 01.01.2020 року
              Перелік вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути передані в оренду станом на
Читати далі
ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ – ВЛАСНИКІВ ЗАКЛАДІВ ТОРГІВЛІ, РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА, ПЕРУКАРЕНЬ, ВОДІЇВ АВТОБУСІВ, ТАКСІ, ПРОДАВЦІВ НА РИНКАХ!
За інформацією Шепетівського міськміжрайонного відділу  державної установи  «Хмельницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»   протягом 2019 року в Шепетівському
Читати далі
Місцеві податки
Рішення 58 сесії Шепетівської міської ради №5 від 13 червня 2019 року
Читати далі
ХІ Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні»
14 листопада 2019 року у м. Київ відбудеться XI Міжнародний форум «Дні польського бізнесу в Україні». Форум щороку збирає на
Читати далі
Шановні підприємці!
Союзом промисловців і підприємців Хмельницької області за рахунок роботи, яка велась протягом останніх двох років щодо залучення інвестицій, станом на
Читати далі
Гранти для малих та середніх підприємств
Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження заходів,
Читати далі
Онлайн-курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний виробник, відповідальний споживач»
До уваги представників бізнесу, фахівців сектору в харчовій галузі та споживачів!   В рамках проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових
Читати далі
Гранти для малих та середніх підприємств
Програма USAID Україна «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), яка реалізується компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції грантових проектів на впровадження заходів,
Читати далі
Інформація для суб’єктів підприємницької діяльності щодо проекту iHUB
iHUB – це мережа інноваційних центрів, яка поєднує, підтримує, вчить і розвиває амбітних, талановитих, технологічних і креативних підприємців. Спільнота однодумців,
Читати далі
До уваги суб’єктів господарювання швейної галузі!
25-26 квітня у місті Хмельницький відбудеться Подільсько-буковинський міжнародний форум “Швейна галузь: перезавантаження”, що організовується Центром інформаційної підтримки бізнесу (м. Хмельницький,
Читати далі