Положення про Координаційну раду з питань розвитку підприємництва

 

 1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада з питань розвитку підприємництва (далі — Рада) при Шепетівському міському голові є дорадчо-консультативним органом, що сприяє реалізації державної підтримки розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики.

1.2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.3. Члени Ради  беруть участь у її роботі на громадських засадах.

 

 1. Основні завдання Ради

2.1. Координація роботи виконавчих органів міської ради, громадських організацій та об’єднань підприємців у запровадженні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку та підтримці підприємництва в місті.

2.2. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази у сферах, зазначених в п.2.1.

2.3. Участь представників Ради у розгляді питань сприяння створенню сприятливого бізнес-середовища для розвитку підприємництва та реалізації регуляторної політики в місті.

2.4. Обговорення та надання рекомендацій щодо вирішення спірних питань, що виникають у сфері підприємництва, та підготовка рекомендацій щодо їх розв’язання.

2.5. Розгляд проектів комплексних та цільових міських програм розвитку підприємництва та аналіз ходу виконання їх заходів.

2.6. Збір, обробка та аналіз інформації про проблеми бізнес-середовища міста різними засобами, в т.ч. альтернативними загальноприйнятим.

2.7. Розробка механізмів здешевлення кредитних ресурсів для підприємців.

2.8. Проведення щорічних конкурсів “Кращий Шепетівський підприємець”.

 

 1. Права Ради

3.1. Створювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них, за їх згодою, депутатів міської ради, представників виконавчих органів міської ради, місцевих органів виконавчої влади, наукових установ та громадських організацій.

3.2. Одержувати безоплатно інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Регламентами міської ради та виконавчого комітету.

3.3. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників виконавчих органів міської ради, органів, що здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів господарювання з питань, що належать до компетенції Ради.

3.4. Подавати виконавчим органам міської ради пропозиції з питань, що належать до компетенції Ради.

3.5. Щоквартально інформувати територіальну громаду міста через газету “Шепетівський телеграф” та інші засоби масової інформації про свою діяльність, поточний стан та проблеми бізнес-середовища.

 

 1. Організаційні засади діяльності Ради

4.1. Раду очолює міський голова.

4.2. Склад Ради формується з двох секторів. До владного сектору Ради входять представники виконавчих органів міської ради, депутати міської ради, представники державної податкової служби. До публічного сектору Ради входять представники громадських організацій та об’єднань підприємців, засобів масової інформації, уповноважений з питань захисту прав підприємців, громадські діячі та вчені.

4.3. Загальна кількість членів Ради становить 15 чоловік.  Кількість представників публічного сектору не може бути меншою, ніж 2/3 від загальної кількості членів Ради. (п.4.3. викладено в новій редакції розпорядженням міського голови №39 від 24.02.2011 р.)

4.4. Кандидатури всіх представників владного сектору пропонує та узгоджує міський голова.

4.5. Представників публічного сектору обирають суб’єкти господарювання, громадські організації та об’єднання підприємців згідно порядку, викладеному в розділі 5 цього Положення.

4.6. Після узгоджень та виборів персональний склад Ради затверджується розпорядженням міського голови.

4.7. Голова Ради має двох заступників – кожен з них представляє різні сектори Ради.

4.8. Основною формою роботи Ради є засідання, які веде голова Ради або за його дорученням один із заступників.

4.9. Засідання Ради проводяться згідно з планами, які затверджуються головою Ради, але не рідше 1 разу на місяць. Засідання Ради проводяться в приміщенні міської ради.

Про дату, час, місце засідання та проект порядку денного члени Ради сповіщаються не пізніше, ніш за 5 робочих днів до початку засідання.   Остаточний порядок денний визначається головою Ради за 2 робочих дні до засідання, виходячи з планів роботи та пропозицій членів Ради щодо порядку денного. Пропозиції щодо порядку денного вносяться членами Ради не пізніш, ніж за 3 робочих дні до початку засідання. Пропозиції, внесені у вказаний термін, підлягають обов’язковому включенню в порядок денний Ради. Пропозиції, внесені пізніше вказаного терміну, в порядок денний не включаються.

4.10. Засідання проводяться при наявності не менше, ніж половини членів загального складу Ради.

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У випадку, коли голоси присутніх на засіданнях членів Ради розділились порівну, голос головуючого на засіданні має вирішальний характер.

4.11. Рішення Ради  оформлюються протоколами, висновками і пропозиціями. Рішення Ради носять рекомендаційний характер і реалізуються через  рішення міської ради, виконкому, розпорядження міського голови. Розгляд рішень Ради обов’язково вноситься до порядку денного засідання органу, якому він спрямований, за поданням міського голови.

4.12.Забезпечення організаційної діяльності Ради покладається на  організаційний відділ Шепетівської міської ради.

 

 1. Порядок формування публічного сектору Ради

5.1. Міським головою затверджуються заходи, що передбачають скликання зборів представників суб’єктів господарювання, громадських організацій та об’єднань підприємців в наступних сферах господарювання та діяльності:

 • виробництво (крім будівельної діяльності);
 • ринкова торгівля;
 • інша торгівельна діяльність;
 • перевезення пасажирів та багажу маршрутними автобусами та на таксі;
 • будівельна діяльність;
 • медичні та інші соціальні послуги;
 • побутові та інші послуги;
 • неприбуткові громадські організації міста;
 • наукові та освітні заклади міста;
 • засоби масової інформації.

5.2. Час та місце проведення зборів представників суб’єктів господарювання та діяльності узгоджується з президентом Шепетівської спілки підприємців з тим, щоб забезпечити максимальну кількість учасників заходів.

5.3. Вибори членів Ради від публічного сектору відбуваються відкритим або закритим голосуванням – за рішенням зборів. В разі, якщо кількість кандидатів буде перевищувати встановлену квоту, вибори членів Ради відбуваються тільки таємним голосуванням за рейтинговим принципом.

 

 1. Фінансові засади діяльності Ради

6.1. Фінансування заходів по рішенням Ради здійснюється в межах видатків, передбачених міським бюджетом на органи місцевого самоврядування.

6.2. У випадку, якщо заходи згідно рішення Ради потребують фінансування, рішення про фінансування розглядається сесією міської ради у відповідності до Бюджетного кодексу України. Розпорядником коштів на фінансування заходів Ради є виконавчий комітет. Якщо сесія міської ради не затвердить фінансування заходів згідно рішення Ради, він зобов’язаний мотивувати свою незгоду.

6.3. Виконавчий комітет міської ради при формуванні бюджету на наступний рік зобов’язаний розглянути пропозиції Ради щодо фінансування майбутніх заходів.

 

___________________________________

До уваги підприємців!
На сайті Міністерства  розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  діє портал для підприємців (https://sme.gov.ua/covid19/) де  розміщено інформація для підтримки  бізнесу
Читати далі
Шановні суб’єкти підприємництва!
Відділ підприємництва та аналізу управління економіки, підприємництва та підтримки інвестицій міської ради пропонує  корисні сервіси для започаткування та ведення бізнесу
Читати далі
До уваги підприємців, які на час карантину, призупинили торгівельну діяльність!
Шепетівська міська рада пропонує підприємцям, які на час карантину, не здійснюють торгівлю у своїх торговельних закладах, але бажають проводити торгівельну
Читати далі
До уваги підприємців, що здійснюють торгівлю продовольчими товарами незалежно від форм власності
На виконання Постанови Кабінету міністрів України №211 від 11.03.2020 (у редакції від 16.03.2020) та рішень Комісії ТЕБ і НС Хмельницької
Читати далі
До уваги територіальної громади міста!
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради нагадує, що до 5 квітня 2020 року триває обговорення проекту регуляторного акта «Про затвердження тарифів
Читати далі
До уваги власників магазинів, об’єктів ресторанного господарства та сфери послуг!
Виконавчий комітет Шепетівської міської ради звертається до Вас з  метою  запобігання поширення коронавірусної інфекції: — щоденно  проводити  вологе прибирання та
Читати далі
28 травня 2020 року через Шепетівку пройде перше національне ретро-ралі
За підтримки Автомобільної Федерації України (ФАУ), Міжнародної федерації старовинних автомобілів (FIVA) і зусиллями членів Громадської організації «Український автомобільний клуб» (
Читати далі
До уваги підприємців-рестораторів!
Запрошуємо підприємців-рестораторів взяти участь в бізнес-форумі HoReCaReStart, який відбудеться у Вінниці,19 березня, концерн хол MontBlank. Бізнес форум HoReCaReStart – майданчик,
Читати далі
Запрошення взяти участь
у Школі організацій з розвитку підприємництва (1-й компонент: “Розвиток завдяки співпраці”), що реалізується Програмою USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) у
Читати далі
Навчальний курс «Розвиток людських ресурсів для створення туристичних дестинацій для екологічного туризму» Японського агентства міжнародного співробітництва
Секретаріат Кабінету Міністрів України інформує, що програмою технічного співробітництва між Україною та Японією запланована участь одного представника від України у
Читати далі