архівна справа

З історії архівної справи на Хмельниччині

В реаліях сьогодення зростає інтерес наших громадян до свого історичного минулого, прагнення отримати документальні підстави для засвідчення та оформлення своїх соціальних, майнових, правових відносин. Тому не втрачають важливості архіви, у яких зібрані та збережені документи, що містять у собі потужну інформаційну базу  з різних сфер життєдіяльності суспільства.

Початком формування архівної системи нашого краю, яка цього року відзначає свій 100-річний ювілей, стало заснування в 1922 році у Кам’янці-Подільському  центрального губернського історичного архіву.

Викладачі Кам’янець-Подільського державного українського університету створили у 1919 році архівну комісію, діяльність якої сприяла відкриттю в 1921 р. Архівної секції Кам’янець-Подільського повітового комітету охорони пам’яток старовини, мистецтва та природи при губернському відділі народної освіти, яка у 1922 році і була реорганізована у тимчасове Кам’янець-Подільське повітове архівне управління. Очолив його професор університету Павло Григорович Клепатський.

У 1925 році відповідно до територіально-адміністративної реформи на території краю було створено три округи, а в 1926 р. у цих округах розпочали роботу три окружні архівні управління (окрархи): Кам’янецьке, Проскурівське та Шепетівське.

У Шепетівці окрархом завідував І. О. Ребрин, який був освіченою людиною, займався дослідницькою роботою (вивчав селянську реформу 1861 року) і вів успішно роботу архівного управління. У 1932 році почала створюватися низова мережа архівних установ – районні та міські архіви з перемінним складом документів. Як свідчить Акт обстеження Шепетівського окружного архівного управління від 10-11 червня 1937 року, що зберігається в Державному архіві Хмельницької області, Шепетівському окрарху підпорядковувалися 9 райархівів (Грицівський, Антонінський, Плужнянський, Берездівський, Ляховецький, Заславський, Теофіпольський, Славутський, Полонський) і Шепетівський міськархів.

Разом з утворенням 22 вересня 1937 р. Кам’янець-Подільської області було створене обласне архівне управління, а Кам’янець-Подільський історичний архів (така його назва з 1932 р.) перейменований в обласний державний історичний архів.

З перейменуванням області у 1954 році Держархів Кам’янець-Подільської області перейменовано на Хмельницький обласний державний архів. У 1990 році Державний архів Хмельницької області переведено у новозбудоване приміщення до міста  Хмельницького.

Сучасну мережу архівних установ Хмельниччини складають архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад, які зберігають документи Національного архівного фонду, і трудові архіви районних та міських рад. Усі вони працюють задля задоволення потреб держави і суспільства.

Начальник архівного відділу  

апарату Шепетівської міської ради

та її виконавчого комітету

Олена ПОКОТИЛО