оголошення

Увага! Опитування!

Шановні ветерани і ветеранки війни, що зацікавлені у створенні та розбудові сімейних фермерських господарств, інформаційно-консультаційного супроводу і навчання основам фермерства і кооперації!

З метою надання інформаційно-консультаційного супроводу і навчання основам фермерства і кооперації Всеукраїнською Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних громад» спільно з Всеукраїнською громадською організацією «Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України» проводиться опитування за допомогою якого буде проаналізовано проблеми ветеранського підприємництва у сільському господарстві і отримані висновки надано організаціям (державним та недержавним), які надають підтримку ветеранам та ветеранкам.

Опитування проводиться в рамках проєкту «Школа сімейного фермерства для ветеранів і ветеранок війни».

Більше інформації про проєкт за посиланням: http://dorada.org.ua/uk/shkola-simejnogo-fermerstva-dlya-veteraniv-ta-veteranok.

Анкету заповнити бажано до 03 лютого 2023 року за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQViRzz034focNEbTbEuJRf1Q5lb6uK-Bx3YeIZp-s5npC5A/viewform?fbclid=IwAR0GloBpUyKnuEidSUukPrWX7AWtxhPcsKY-udQ2bhbO3ruU0d-y8GBTIDQ

Інформаційна підтримка: тел. +380509739572, Нужда Тетяна.

Увага! З 1 січня 2023 змінився розмір адміністративного збору у сфері реєстрації місця проживання

Відповідно до статті 6 Закону України про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1871-20#Text ) за декларування місця проживання, реєстрацію місця проживання, зняття із задекларованого місця проживання, зареєстрованого місця проживання сплачується адміністративний збір у відповідному розмірі:
1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2023 становить 40.26 грн – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування);
2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2023 становить 67.10 грн – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;
3) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, що з 01.01.2023 становить 40.26 грн – за зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміну місця проживання.
За декларування місця проживання/реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).
Адміністративний збір не сплачується:
1) у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання місця проживання:
– за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;
– за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;
– на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
– за повідомленням уповноваженої особи житла.
2)за реєстрацію місця проживання/зміну місця проживання дитини- сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї.
3)за реєстрацію місця перебування/зняття із зареєстрованого місця перебування.

Грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни

Шепетівська міська рада повідомляє, що  відповідно до Постанови КМУ № 1393 від 16 грудня 2022 року затверджено Порядок реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проекту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни, який визначає процедуру отримання даними особами грошової допомоги.

Право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок  війни І або ІІ групи та відомості про яких внесені до Єдиного  державного реєстру ветеранів війни. Виплата грошової допомоги здійснюється на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців.

Для отримання грошової допомоги заявник подає заяву в електронній формі шляхом її заповнення з використанням технічних засобів Мінветеранів.

Заява на отримання грошової допомоги формується в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua після проходження заявником електронної ідентифікації та автентифікації з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Інформація Шепетівської міської ради Шепетівського району Хмельницької області про проведення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної  діяльності

 1. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 03 лютого 2023 року о 10:00 год за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
 2. Інформація про об’єкти оцінки:

– земельна ділянка комунальної власності площею 0,0060 га, яка розташована за адресою: Хмельницька область Шепетівський район с.Плесна вул.Миру,48 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6825585800:01:001:0077);

– земельна ділянка комунальної власності площею 0,0050 га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Митрополита Шептицького,2-А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:004:0528);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,0308  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Українська,94-А для будівництва індивідуальних гаражів (кадастровий номер 6810700000:01:005:0551);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,2700  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.І-ша Привокзальна,23-А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:003:0048);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,0231  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,44-Б для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:008:1803);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,0231  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Героїв Небесної Сотні,44-В для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:008:1804);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,2614  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка просп.Миру,28-А для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ (кадастровий номер 6810700000:01:005:0763);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,0017  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Українська,32-А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:005:0618);

– земельна ділянка комунальної власності  площею 0,0017  га., яка розташована за адресою: Хмельницька область м.Шепетівка вул.Українська,32-А для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (кадастровий номер 6810700000:01:005:0710).

 1. Кінцевий термін подання документів: до 30 січня 2023 року (включно).
 2. Строк виконання робіт: не більше 5-ти календарних днів.
 3. Перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 Положення);

копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок;

копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 10 розділу І Положення (за наявності), а саме: кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених з Шепетівською міською радою, за підсумками попередніх конкурсів (до уваги беруться договори, укладені з Шепетівською міською радою, яка проводить відповідний конкурсний відбір);

письмова згода керівника суб’єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, і залучається претендентом (у разі необхідності);

інформація про претендента, що складається відповідно до додатку 4 Положення містить:

відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт, що виконувались на ринку оцінки земель; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері експертної грошової оцінки земельних ділянок претендента в Україні та інших країнах світу);

інформацію про оцінювачів, які будуть підписувати звіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та інших фахівців, що перебувають у трудових відносинах з суб’єктом оціночної діяльності та додатково будуть залучені до виконання  робіт (кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів тощо).

 1. Вимоги до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність:

кваліфікації оцінювачів для виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що має підтверджуватися кваліфікаційними документами згідно із Законом України «Про оцінку земель»;

досвіду суб’єкта оціночної діяльності з виконання робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з експертної грошової оцінки земельної ділянки, та їх особистого досвіду щодо проведення робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, у тому числі подібних земельних ділянок, зокрема за цільовим призначенням;

переліку інших фахівців, які можуть бути залучені до проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;

спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, виданого суб’єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до виконання робіт, пов’язаних із державною таємницею (у разі необхідності).

 1. Відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4 – Шепетівська міська рада. Телефони для довідок: (03840) 4-08-89, (03840) 4-01-69.
 2. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті і складається із:

      підтвердних документів;

пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), запечатаних в окремому конверті;

документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) (додаток 2 Положення).

Конкурсна документація подається до конкурсної комісії Шепетівської міської ради  за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

В умовах воєнного стану оплата виконаних робіт буде здійснена згідно пункту 191 Порядку виконання повноважень Державною казначейської службою в особливому режимі та в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590.

Соціальна програма “Прихисток”. Як допомогти?

Через повномасштабне вторгнення російських військ та розпочату ними війну на території України мільйони українців були вимушені покинути власні домівки та шукати прихисток у безпечніших регіонах країни.
У зв’язку зі стрімким зростанням кількості внутрішньо переміщених осіб, уряд започаткував соціальну програму «Прихисток», завдяки якій кожен може допомогти переселенцям, які шукають житло.
Сьогодні всі ми маємо бути максимально зібраними, об’єднаними та підтримувати один одного.

 

ДО УВАГИ УСІХ, ХТО БАЖАЄ ЗДОБУТИ ВІЙСЬКОВУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ!

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЯКІ ЗДОБУЛИ ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ (ПРОФІЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, ОКР МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, або ВИЩУ ОСВІТУ) ВІКОМ ВІД 17 ДО 30 РОКІВ!

Оголошується набір на 2023 навчальний рік до вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів ВНЗ та військових коледжів сержантського складу ВВНЗ Міністерства оборони України.

Для вступу необхідно:

Навчання у ВВНЗ надає можливість:

Під час навчання курсанти забезпечуються:

Перелік ВВНЗ Міністерства оборони України:

За довідками звертатись до Шепетівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (м. Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 45. Тел. 4-02-98, 096 644 19 35, 098 891 57 53, 096 98 666 55).

Важлива інформація для внутрішньо переміщених осіб

28  грудня 2022 року з 10:00 до 16:00 в приміщенні Шепетівського міського будинку культури (вул. Героїв Небесної Сотні, 54 – дитяча бібліотека) Благодійний фонд «Право на захист», як партнер Консорціуму Реагування (UKRAINE RESPONSE CONSORTIUM) за фінансової підтримки Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA)  прийматиме заявки на матеріальну підтримку  — 2220 гривень на кожного члена родини протягом 3-х місяців.

Отримати грошову допомогу можуть такі категорії:

 1. Родини (ВПО), які були переміщені протягом останніх 30 днів (з 28.11.22 р.)
 2. Постраждалі домогосподарства від раптових обстрілів, родини, які втратили члена родини; втратили засоби до існування (пошкоджений/втрачений магазин, ферма, худоба тощо) внаслідок проведення військових дій,
 3. ВПО або особи, що переміщені раніше, ніж 30 днів тому, мають дохід менший, ніж 5400 грн на особу (за останні 3 місяці) та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

в родині є  двоє або більше дітей,

в родині є особи з інвалідністю,

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою),

вагітні жінки та жінки з дітьми до 2 років,

в родині є люди похилого віку (55+ років)

Для реєстрації необхідні оригінали документів кожного члена родини:

✓ внутрішній паспорт (з даними про прописку/витягом) чи свідоцтво про народження дитини,

✓ реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий код) — для всіх дітей та дорослих осіб, які не відмовилися від його отримання з релігійних причин із зазначенням цього в паспорті,

✓ документ з банківськими реквізитами чи банківські реквізити (номер IBAN банківського рахунка) на екрані смартфона,

✓ також необхідні документи, що підтверджують належність до категорії вразливості.

 УВАГА: Родини, які вже отримували виплати від інших міжнародних організацій (наприклад УВКБ ООН, UNICEF, International Committee of the Red Cross та інші) не підлягають реєстрації на отримання даної матеріальної допомоги!

Під час реєстрації повинні бути присутні всі члени домогосподарств, що будуть  реєстровані на допомогу (крім неповнолітніх дітей)!

Як отримати ваучер на безкоштовне навчання?

Законом України «Про зайнятість населення» передбачено право громадян на отримання ваучера. Ваучер – документ встановленого зразка, що дає право пройти перепідготовку за робітничею професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра, підготовку на наступному рівні освіти, спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.

Хто може отримати ваучер:

Видача ваучера не поширюється на:

Дія ваучера – 90 днів після видачі (протягом цього терміну громадянин має укласти договір про навчання із закладом освіти).

До відома: У 2022 році Хмельницька обласна служба зайнятості видала три ваучера особам старше 45 років.

Детальніше про послугу можна дізнатися за номером телефону (0382) 65-74-08, 72-06-68 – відділ організації професійного навчання Хмельницького обласного центру зайнятості, або в будь-якому  центрі зайнятості чи філії Хмельницького ОЦЗ.

Відділ інформаційної роботи

Хмельницький обласний центр зайнятості

пров. Шевченка,10

м.Хмельницький, Україна, 29000

тел: +38(0382) 65-74-18 

+38(0382)76-46-42

[email protected]

Інформація Шепетівської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

Інформація Шепетівської міської ради про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою

 1. Мета проведення робіт: виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку документації із землеустрою на земельні ділянки, права на які пропонується для продажу на земельних торгах.
 2. Дані про земельні ділянки:

1) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Економічна,25 орієнтовною площею 2,0 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (право власності);

2) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Економічна,25 орієнтовною площею 2,5 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (право власності);

3) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,31 орієнтовною площею 7,0 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (право власності);

4) Хмельницька область, м.Шепетівка Старокостянтинівське шосе,31 орієнтовною площею 4,5 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення за рахунок земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки) (право власності);

5) Хмельницька область, м.Шепетівка вул.Назарія Яремчука,60 площею 0,1015 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02.) (технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (право власності).

 1. Умови конкурсу: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу (на кожен об’єкт окремо).

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендента подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт (у гривнях), калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, строк виконання робіт (у календарних днях) та кількість виготовлених робіт із землеустрою (відповідного виду робіт), які затверджені в установленому законом порядку за попередні 24 місяці. Конкурсна пропозиція має бути викладена чітко і конкретно, без зазначення умов та посилань.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.

В умовах воєнного стану оплата виконаних робіт буде здійснена згідно пункту 191 Порядку виконання повноважень Державною казначейської службою в особливому режимі та в умовах воєнного стану затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 або після проведення земельних торгів у формі електронного аукціону на підставі підписаного акта приймання-передачі виконаних робіт, шляхом безготівкового перерахунку коштів з рахунку Переможця земельних торгів у формі електронного аукціону на рахунок Оцінювача, згідно із виставленим рахунком – фактурою, протягом п’яти робочих днів з дати підписання Замовником та Переможцем земельних торгів у формі електронного аукціону Договору купівлі-продажу земельної ділянки  за наслідками таких земельних торгів.

 1. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою за формою згідно Додатку 1 до Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого рішенням LVI сесії міської ради VII скликання від 25.04.2019 року №24 (далі – Порядок);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи – підприємця) згідно з Додатку 2 до Порядку;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копія кваліфікаційного сертифіката інженера-землевпорядника;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна документація не повинна містити виправлень, підчисток, склеєних аркушів.

 1. Строк подання конкурсної документації: до 19 січня 2023 року (включно).
 2. 6. Поштова адреса, за якою подаються документи: 30400, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, к. 415.
 3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 27 січня 2023 року об 10.00 за адресою: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4, 3-й поверх (мала зала засідань).
 4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Островського, 4 – Шепетівська міська рада.

Телефон для довідок: (03840) 4-08-89.

Інформація про діяльність Консультаційного центру Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

Тут ви можете повідомити:

В режимі онлайн:

0800-50-17-20 (безкоштовно)

044-299-74-08 (для дзвінків із-за кордону)

[email protected]

В режимі офлайн під час особистого звернення:

понеділок – четвер з 9:00-13:00, 13:45-18:00

пʼятниця з 9:00-13:00, 13:45-17:00,

вихідні дні — субота, неділя

Адреса: 01008, м. Київ, вул. Інститутська, 21/8

Додатково надаємо консультації:

через портал «Діти війни» —  сайт: https://childrenofwar.gov.ua/

Повідомлення про результати конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель

Комісія з конкурсного відбору суб’єктів – виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель, який відбувся 02 грудня 2022 року, для виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки земельної ділянки  комунальної власності по  Старокостянтинівському шосе,31 площею земельної ділянки 14,0365 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) кадастровий номер   6810700000:01:015:0435 визначено ТОВ ЕКФ «Власна справа» оскільки конкурсні пропозиції  даного претендента набрали найбільшу кількість балів  по даному об’єкту.

 

Голова засідання

конкурсної комісії                                                                                              Олександр ГРИНЬ

Розпорядження Про скликання ХХXІІ (позачергової) сесії міської ради VІІІ скликання

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

07  грудня  2022 року                                м. Шепетівка                            № 03-05/212-2022

Про скликання ХХXІІ (позачергової)

сесії  міської ради VІІІ скликання

Відповідно п. 8 ч. 4 ст.13, п. 1 ст. 30 Регламенту міської ради VІІІ скликання, керуючись ч. 4 ст. 46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.Скликати ХХХІІ (позачергову) сесію міської ради VІІІ скликання 12 грудня 2022 року о 13.00 год. у великій залі засідань виконавчого комітету Шепетівської міської ради  (І поверх).

 1. Запропонувати депутатам міської ради розглянути питання:

– про звернення Шепетівської міської ради до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Конституційного суду України щодо негайної заборони в Україні російської православної  церкви, її структурних підрозділів і залежних від неї організацій;

– про  затвердження Програми «Питна вода»  на  2022-2025 роки;

– про затвердження  Програми «Природоохоронна програма щодо покращення екологічного стану Шепетівської міської  територіальної громади  на 2023-2025 роки;-

– про затвердження Програми «Про виконання гарантійних зобов’язань перед НАК  «Нафтогаз України» по оплаті заборгованості за спожитий природний  газ станом на 01 липня  2016 р,  згідно укладених договорів  реструктуризації на 2023 -2024 роки»;

– про внесення змін в додаток до Програми «Розвитку Шепетівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційного  господарства» на 2022-2025 рр.;

– про проведення організаційно-штатних заходів по скороченню чисельності та штату працівників управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради та затвердження  Положення  про управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради;

– про затвердження міської «Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Шепетівська багатопрофільна лікарня» Шепетівської міської ради Хмельницької області на період 2023-2025 року»;

– про продовження дії на 2023 рік міської «Програми забезпечення діяльності та розвитку закладу охорони здоров’я Комунального некомерційного підприємства Шепетівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Шепетівської міської ради на 2020-2022 роки та покращення надання медичної допомоги населенню»;

– про внесення змін до комплексної Програми спільних дій Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області та Шепетівської міської територіальної громади щодо профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на 2021-2025 роки;

– про внесення змін до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік;

– питання врегулювання земельних відносин;

– інші питання.

3.На сесію запросити заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, начальників управлінь та відділів апарату Шепетівської міської ради та її виконавчого комітету, виконавчих органів, представників місцевих ЗМІ.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря міської ради Вознюка Р.П.

Міський голова                                                                                                         Віталій БУЗИЛЬ

Повідомлення про результати конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель

Комісія з конкурсного відбору суб’єктів – виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки повідомляє, що переможцем конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель,  який відбувся 21 листопада 2022 року, для виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки на земельні ділянки комунальної власності, а саме:

1) вул.Судилківська,120-А площею земельної ділянки 0,3000 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:011:0009;

2) вул.Митрополита Шептицького,52-А площею земельної ділянки 0,1500 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07)  кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:018:0699;

3) вул.Митрополита Шептицького,59-Б площею земельної ділянки 0,1600 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:012:0031;

4) вул.Митрополита Шептицького,59-Г площею земельної ділянки 0,4348 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) кадастровий номер земельної ділянки  6810700000:01:012:0032;

5) вул.Митрополита Шептицького,59-Д площею земельної ділянки 0,0200 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (12.08) кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:012:0029;

6) вул.Митрополита Шептицького,50-Б площею земельної ділянки 0,2000 га для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій (12.08) кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:026:0001;

7) вул.П’яскорського,8 площею земельної ділянки 0,2000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02)  кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:015:0009;

8) Новоград-Волинське шосе,30-Р  площею земельної ділянки 0,0900 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02)  кадастровий номер земельної ділянки   6810700000:01:023:0004;

9) вул. Промислова, 3 площею  земельної ділянки 4,6161 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) кадастровий номер земельної ділянки 6810700000:01:009:0650;

10) вул.Київська,2-Б площею земельної ділянки 0,0028 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі  (03.07) кадастровий номер земельної ділянки  6810700000:01:014:0076;

11) вул.Судилківська,92-Л площею земельної ділянки 0,3000 га для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (код 11.02) кадастровий номер земельної ділянки  6810700000:01:011:0235;

12) вул.Судилківська,179-Б площею земельної ділянки  0,1520 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) кадастровий номер  земельної ділянки 6810700000:01:009:0649;

13) вул.Судилківська, 181-Б площею земельної ділянки  0,5000 га для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі (код 03.07) кадастровий номер земельної ділянки 6810700000:01:009:0471;

14) вул.Судилківська,181-В площею земельної ділянки  0,3617 га для  будівництва та обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови (код 02.09)  кадастровий номер земельної ділянки 6810700000:01:009:0472

визначено ТОВ ЕКФ «Власна справа» оскільки конкурсні пропозиції даного претендента набрали найбільшу кількість балів  по кожному об’єкту окремо.

          Конкурс з відбору  виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель для виготовлення та погодження в установленому законодавством порядку експертної грошової оцінки на земельну ділянку комунальної власності по Старокостянтинівському шосе,30-Г площею земельної ділянки 0,0300 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (03.07) кадастровий номер земельної ділянки 6810700000:01:014:0073, право власності на яку пропонується для продажу на земельних торгах,  відповідно до п.п.3.6. п.3 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах на території міста Шепетівки вважається таким, що не відбувся.

Наближається День Святого Миколая!

Шановні батьки діток, які мають інвалідність, з нагоди Новорічних та Різдвяних свят, діткам, які зареєстровані та отримують соціальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради (Шепетівка, с.Пліщин, с.Плесна та с.Жилинці) надаються святкові подарунки під патронатом міського голови Віталія Бузиля.

Подарунки можна забрати з 5 грудня 2022 року, у приміщенні міськвиконкому (вул.Островського, 4, каб. 101).

30 листопада на Хмельниччині діє лише графік аварійних відключень

Сьогодні НЕК «Укренерго» знову довела величину потужності на рівні 57 % від величини, яку Хмельницька область раніше споживала.
Для уникнення перевищення, знеструмлюють 3, або 4 черги одночасно.
Графік аварійних відключень Шепетівського РЕМу ви можете переглянути за посиланням: https://hoe.com.ua//shutdown/all.
Наголошуємо, що пріоритетом є живлення об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, об’єктів водоканалу, каналізаційного господарства тощо.
Решта потужності розподіляється між споживачами.

Оголошення

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення,

площею 0,0300га, кадастровий номер: 6810700000:01:014:0055, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 42-Г, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (в межах населеного пункту)

Тип процедури: Земельні торги – продаж
Дата та час проведення аукціону: 09.12.2022 року  11-25 год
Номер лота 06
Стартова ціна: 62 349,00
Валюта: Грн.
Гарантійний внесок: 18 704,70
Реєстраційний внесок: 650,00
Мінімальний крок: 623,49
Нормативна грошова оцінка: 0
Експертна грошова оцінка: 62 349,00
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 3555,00
Тип продажу: Продаж земельних ділянок
Назва аукціону: Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,0300га, кадастровий номер: 6810700000:01:014:0055, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 42-Г, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Додаткові відомості:
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: Ващук Марина Павлівна

Тел.: +380988807299

[email protected]

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності):

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровано.
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності):
Перелік та вимоги до оформлення документів: Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р.
Кваліфікація видів цільового призначення земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Площа ділянки 0,0300га
Кадастровий номер: 6810700000:01:014:0055
Тип власності: комунальна
Наявність співвласників:
Наявність інженерних мереж:
Країна Україна
Область Хмельницька
Населений пункт м. Шепетівка
Адреса Хмельницька область, м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 42-Г, (в межах населеного пункту)
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: м. Шепетівка
Назва банку Казначейство України(ЕАП)
Опис Назва банку – “Казначейство України(ЕАП)”
Опис – “Отримувач ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/33010100 Код отримувача 37971775, Казначейство України(ЕАП) UA318999980314151941000022777 ”
Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA318999980314151941000022777
Валюта: Гривня
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Оголошення

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення,

 площею 0,2264га, кадастровий номер: 6810700000:01:008:0061, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Миколи Амосова, 14, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (в межах населеного пункту)

Тип процедури: Земельні торги – продаж
Дата та час проведення аукціону: 09.12.2022 року  11-25 год
Номер лота 05
Стартова ціна: 247 297.00
Валюта: Грн.
Гарантійний внесок: 74 189.10
Реєстраційний внесок: 650,00
Мінімальний крок: 2 472.97
Нормативна грошова оцінка: 0
Експертна грошова оцінка: 247 297.00
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 4838,00
Тип продажу: Продаж земельних ділянок
Назва аукціону: Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,2264га, кадастровий номер: 6810700000:01:008:0061, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Миколи Амосова, 14, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Додаткові відомості:
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: Ващук Марина Павлівна

Тел.: +380988807299

[email protected]

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності):

 

Охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи, площа земельної ділянки(її частини), на яку поширюється обмеження 0,0079 га
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності):
Перелік та вимоги до оформлення документів: Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р.
Кваліфікація видів цільового призначення земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Площа ділянки 0,2264га
Кадастровий номер: 6810700000:01:008:0061
Тип власності: комунальна
Наявність співвласників:
Наявність інженерних мереж:
Країна Україна
Область Хмельницька
Населений пункт м. Шепетівка
Адреса Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Миколи Амосова, 14, (в межах населеного пункту)
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: м. Шепетівка
Назва банку Казначейство України(ЕАП)
Опис Назва банку – “Казначейство України(ЕАП)”
Опис – “Отримувач ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/33010100 Код отримувача 37971775, Казначейство України(ЕАП) UA318999980314151941000022777 ”
Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA318999980314151941000022777
Валюта: Гривня
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Оголошення

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення,

 площею 0,5000га, кадастровий номер: 6810700000:01:018:0701, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького, 110, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. (в межах населеного пункту)

Тип процедури: Земельні торги – продаж
Дата та час проведення аукціону: 09.12.2022 року  11-05 год
Номер лота 04
Стартова ціна: 648 050.00
Валюта: Грн.
Гарантійний внесок: 194 415.00
Реєстраційний внесок: 650,00
Мінімальний крок: 6 480.50
Нормативна грошова оцінка: 0
Експертна грошова оцінка: 648 050.00
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 6451.4
Тип продажу: Продаж земельних ділянок
Назва аукціону: Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,5000га, кадастровий номер: 6810700000:01:018:0701, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького, 110, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання – для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Додаткові відомості:
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: Ващук Марина Павлівна

Тел.: +380988807299

[email protected]

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності):

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровано.
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності):
Перелік та вимоги до оформлення документів: Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р.
Кваліфікація видів цільового призначення земель для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
Площа ділянки 0,5000га
Кадастровий номер: 6810700000:01:018:0701
Тип власності: комунальна
Наявність співвласників:
Наявність інженерних мереж:
Країна Україна
Область Хмельницька
Населений пункт м. Шепетівка
Адреса Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Митрополита Шептицького, 110 (в межах населеного пункту)
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: м. Шепетівка
Назва банку Казначейство України(ЕАП)
Опис Назва банку – “Казначейство України(ЕАП)”
Опис – “Отримувач ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/33010100 Код отримувача 37971775, Казначейство України(ЕАП) UA318999980314151941000022777 ”
Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA318999980314151941000022777
Валюта: Гривня
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Оголошення

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону з продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення,

площею 0,1000га, кадастровий номер: 6810700000:01:011:0101, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 92, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (в межах населеного пункту)

Тип процедури: Земельні торги – продаж
Дата та час проведення аукціону: 09.12.2022 року  11-45 год
Номер лота 03
Стартова ціна: 125 990.00
Валюта: Грн.
Гарантійний внесок: 37 797.00
Реєстраційний внесок: 650,00
Мінімальний крок: 1 259.90
Нормативна грошова оцінка: 0
Експертна грошова оцінка: 125 990.00
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 5324.55
Тип продажу: Продаж земельних ділянок
Назва аукціону: Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,1000га, кадастровий номер: 6810700000:01:011:0101, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 92, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Додаткові відомості:
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: Ващук Марина Павлівна

Тел.: +380988807299

[email protected]

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності):

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровано.
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності):
Перелік та вимоги до оформлення документів: Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р.
Кваліфікація видів цільового призначення земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Площа ділянки 0,1000га
Кадастровий номер: 6810700000:01:011:0101
Тип власності: комунальна
Наявність співвласників:
Наявність інженерних мереж:
Країна Україна
Область Хмельницька
Населений пункт м. Шепетівка
Адреса Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. вул. Судилківська, 92, (в межах населеного пункту)
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: м. Шепетівка
Назва банку Казначейство України(ЕАП)
Опис Назва банку – “Казначейство України(ЕАП)”
Опис – “Отримувач ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/33010100 Код отримувача 37971775, Казначейство України(ЕАП) UA318999980314151941000022777 ”
Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA318999980314151941000022777
Валюта: Гривня
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Оголошення

Оголошення про проведення земельних торгів у формі електронного аукціонуз продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення,

площею 0,4400га, кадастровий номер: 6810700000:01:011:0114, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 92, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (в межах населеного пункту)

Тип процедури: Земельні торги – продаж
Дата та час проведення аукціону: 09.12.2022 року  12-30 год
Номер лота 02
Стартова ціна: 469 832.00
Валюта: Грн.
Гарантійний внесок: 140 949.60
Реєстраційний внесок: 650,00
Мінімальний крок: 4 698.32
Нормативна грошова оцінка: 0
Експертна грошова оцінка: 469 832.00
Сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота: 5797.14
Тип продажу: Продаж земельних ділянок
Назва аукціону: Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення, площею 0,4400га, кадастровий номер: 6810700000:01:011:0114, що розташована за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 92, категорія земель – землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, цільове призначення – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, вид використання – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
Додаткові відомості:
Порядок та можливий час ознайомлення з лотом: Ващук Марина Павлівна

Тел.: +380988807299

[email protected]

Обтяження прав на земельну ділянку (за наявності):

 

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки, встановлені Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 17.10.2012 №1051, не зареєстровано.
Містобудівні умови земельної ділянки (за наявності):
Перелік та вимоги до оформлення документів: Відповідно до ч.7 ст. 137 ЗКУ, п.29 Постанови КМУ №1013 від 22.09.2021р.
Кваліфікація видів цільового призначення земель для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
Площа ділянки 0,4400га
Кадастровий номер: 6810700000:01:011: 0114
Тип власності: комунальна
Наявність співвласників:
Наявність інженерних мереж:
Країна Україна
Область Хмельницька
Населений пункт м. Шепетівка
Адреса Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. вул. Судилківська, 92, (в межах населеного пункту)
Код адміністративно-територіальних об’єктів України: м. Шепетівка
Назва банку Казначейство України(ЕАП)
Опис Назва банку – “Казначейство України(ЕАП)”
Опис – “Отримувач ГУК у Хмел.обл/Шепетів. мтг/33010100 Код отримувача 37971775, Казначейство України(ЕАП) UA318999980314151941000022777 ”
Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA318999980314151941000022777
Валюта: Гривня
Перелік операторів електронних майданчиків та їх банківські реквізити для перерахування гарантійного та реєстраційного внеску доступні за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

 

Попередня версія сайту