Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради

Білас Сергій Григорович

Начальник управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради

Тел.4-03-13

Каб. 210

 

ЗАВДАННЯ  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Здійснює керівництво управлінням.
 2. Забезпечує контроль за належним виконанням службових обов’язків працівниками управління.

3  Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.

4 Проводить роз`яснювальну роботу з підлеглими на предмет професійної правосвідомості і правої культури сфер, типів, напрямків та меж правового регулювання  діяльності управління в цілому.

5 Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

6 У межах своєї компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

7  Розглядає листи та заяви підприємств, установ та організацій з питань, що належать до діяльності управління.

 1. Приймає участь у реалізації міських програм, в частині діяльності управління праці та соціального захисту населення.
 2. Звітує перед вищестоящим керівництвом про результати роботи управління.

10 Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, і визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів.

 1. Подає на затвердження сесії міської ради Положення про управління та структуру управління..
 2. Затверджує штатний розпис управління у відповідності до затвердженої сесією міської ради структури управління та кошторис витрат на його утримання відповідно до виділених асигнувань у міському бюджеті.
 3. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників, керівників структурних підрозділів та працівників управління.
 4. Затверджує посадові інструкції.
 5. Приймає рішення про присвоєння рангів працівникам управління, про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності .
 6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.
 7. Здійснює керівництво територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міським центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів, затверджує кошториси на їх утримання та штатні розписи.
 8. Співпрацює з громадськими організаціями, які об’єднують інвалідів, ветеранів, багатодітних та малозабезпечених громадян, а також тих, що надають соціальні послуги особам похилого віку та з особливими фізичними потребами.
 9. Виконує інші доручення та обов’язки, передбачені розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету.
 10. Має право представляти (без довіреності) управління в органах місцевого самоврядування, виконавчої влади та в судових органах, а також підписувати довіреність іншій особі на право такого представництва.
 11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.
 12. Очолює та забезпечує роботу комісій, створених при управлінні.
 13. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчих органів міської  ради.

24   Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

 1. Звітує перед міським головою та Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань.

 26    Здійснює добір кадрів.

 1. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації посадових осіб управління.
 2. Контролює дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Може входити до складу комісій виконавчого комітету міської ради.

30   Бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 1. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Перший заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради

Тел..4-03-69

Каб. 212

ЗАВДАННЯ  ТА  ОБОВ”ЯЗКИ

 1. Здійснює керівництво відділами та окремими посадовими особами відповідно до структури управління.
 2. Забезпечує контроль за належним виконанням службових обов’язків працівниками управління.

3  Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення.

4 Проводить роз`яснювальну роботу з начальниками відділів на предмет професійної правосвідомості і правої культури сфер, типів, напрямків та меж правового регулювання  діяльності управління в цілому.

5 Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.

6 У межах своєї компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня.

7  Розглядає листи та заяви підприємств, установ та організацій з питань, що належать до функціональних обов’язків.

 1. Приймає участь у реалізації міських програм, в частині діяльності управління праці та соціального захисту населення.
 2. Готує інформацію (звіти) про результати роботи.

10 Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань. Визначає ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів. (у разі відсутності начальника управління)

 1. Подає на затвердження сесії міської ради Положення про управління та структуру управління. (у разі відсутності начальника управління)
 2. Затверджує штатний розпис управління у відповідності до затвердженої сесією міської ради структури управління та кошторис витрат на його утримання відповідно до виділених асигнувань у міському бюджеті. (у разі відсутності начальника управління)
 3. Призначає на посаду та звільняє з посади заступників, керівників структурних підрозділів та працівників управління. (у разі відсутності начальника управління)
 4. Затверджує посадові інструкції. (у разі відсутності начальника управління)
 5. Приймає рішення про присвоєння рангів працівникам управління, про їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності . (у разі відсутності начальника управління)
 6. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. (у разі відсутності начальника управління)
 7. Здійснює керівництво територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міським центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів, затверджує кошториси на їх утримання та штатні розписи. (у разі відсутності начальника управління)
 8. Співпрацює з громадськими організаціями, які об’єднують інвалідів, ветеранів, багатодітних та малозабезпечених громадян, а також тих, що надають соціальні послуги особам похилого віку та з особливими фізичними потребами. (у разі відсутності начальника управління)
 9. Виконує інші доручення та обов’язки, передбачені розпорядженнями міського голови, рішеннями міської ради та виконавчого комітету. (у разі відсутності начальника управління)
 10. Має право представляти (без довіреності) управління в органах місцевого самоврядування, виконавчої влади та в судових органах, а також підписувати довіреність іншій особі на право такого представництва. (у разі відсутності начальника управління)
 11. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління.
 12. Очолює та забезпечує роботу комісій, створених при управлінні. (у разі відсутності начальника управління)
 13. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчих органів міської  ради. (у разі відсутності начальника управління)

 24   Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління. (у разі відсутності начальника управління)

 1. Звітує перед міським головою та Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань. (у разі відсутності начальника управління)

 26    Здійснює добір кадрів. (у разі відсутності начальника управління)

 1. Організовує роботу з підвищення рівня професійної кваліфікації посадових осіб управління.

 2.28.   Контролює дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку.

 2.29.  Може входити до складу комісій виконавчого комітету міської ради.

 2.30   Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

 2.31.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

Начальник відділу юридичної підтримки та кадрово-правової роботи

Матіяш Світлана Леонідівна

Тел..5-87-60

Каб. 215

1.Здійснює оперативне управління роботою відділу, розподіляє обов»язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу.

2.В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та документами, що надходять на виконання до управління та відділу.

3.В межах визначеної компетенції разом із фахівцями відповідних структурних підрозділів управління забезпечує виконання доручень керівника, здійснює контроль за підготовкою проектів поточних та перспективних планів роботи управління та відділу.

4.Розробляє і вносить на розгляд начальника управління пропозиції щодо: структури управління, підбору і розстановки кадрів у відділі,  визначає їх посадові обов»язки, забезпечує своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

5.Організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій.

6.Забезпечує виконання  покладених на відділ завдань щодо правової та кадрової роботи в управлінні.

7.Організовує, регулює та котролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об»єднань, громадян, підприємств, установ та організацій з напрямків діяльності відділу.

8.Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

9.Здійснює методичне керівництво кадрово-правовою роботою в управлінні.

10.Надає правову допомогу структурним підрозділам управління.

11.Надає висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, договорів та інших актів правового характеру, які готуються в управлінні, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів.

12.Готує висновки з правових питань, які виникають у процесі діяльності управління.

13.Бере участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з кадрових питань, аналізує практику застосування законодавчих і нормативних актів з питань проведення державної кадрової політики.

14.Контролює підготовку документації для продовження терміну перебування на  службі в органах місцевого самоврядування працівників управління в установленому законом порядку;

15.Котролює діяльність відділу з питань опіки, піклування над повнолітніми особами, реєстрації помічників в органі опіки та піклування та координує діяльність опікунської 16.Ради в межах наданих повноважень.

17.Здійснює методичне керівництво і контроль за організацією діловодства в управлінні та зверненнями громадян.

18.Здійснює методичне керівництво за роботою спеціаліста відділу по контролю за правильністю призначення і виплати пенсій.

19.Здійснює методичне керівництво проведенням конкурсного відбору посадових осіб місцевого самоврядування. Координує стажування спеціалістів з метою поглиблення професійних знань за спеціальними індивідуальними планами;

20.Контролює підготовку статистичної звітності за напрямком кадрової роботи в управлінні.

21.Розробляє та бере участь у підготовці документів правового характеру.

22.Контролює, аналізує та оцінює стан справ у реалізації правової політики у сфері соціального захисту населення;

23.Веде інформаційно-довідкову роботу, здійснює підготовку для керівництва довідкової інформації щодо законодавства, надання консультацій з правових питань працівникам управління;

24.Здійснює правову пропаганду, ознайомлює посадових осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також зі змінами в чинному законодавстві

25.Надає допомогу в оформленні правових документів з питань, що є в компетенції управління.

26.Здійснює аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і правової роботи, розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вносить їх на розгляд керівництва; 26.Представляє в установленому законом порядку інтереси управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів. Вносить пропозиції керівництву управління по усуненню недоліків, дає правові висновки за фактами виявлення правопорушень працівниками управління, вносить пропозиції про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода.

 

Начальник відділу соціальних гарантій та компенсацій

Собчук Галина Дмитрівна

Тел..4-03-76

Каб. 113

ЗАВДАННЯ  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ

 

Начальник відділу грошових виплат і компенсацій:

 

1.здійснює керівництво відділом у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

 1. перевіряє наявність та послідовність дій при передачі справ;
 2. організовує, відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів рішень виконкому;
 3. забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо прийняття заяв та документів на призначення та виплату державних соціальних допомог;
 4. організовує, регулює і конролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу заяв та звернень від громадян, органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу;

6.вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу;

 1. здійснює контроль за веденням діловодства, зберіганням документів відповідно до встановленого порядку;
 2. проводить семінари – навчання з працівниками, які задіяні в єдиній технології прийому громадян;
 3. працює в комісії з питань реалізації гарантованого права малозабезпечених сімей на призначення соціальних допомог;
 4. веде особистий прийом громадян щодо призначення державних соціальних допомог, компенсацій та субсидій;
 5. готує звіти, які входять до його компетенції;

12.забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового порядку;

13.проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань призначення державних соціальних допомог.

 

Начальник відділу пільгового забезпечення

Гудзовська Людмила Сергіївна

Тел..5-41-29

Каб.102

ЗАВДАННЯ  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ

 1. Здійснює керівництво відділом з питань забезпечення осіб, що мають право на пільги.
 2. Організовує та забезпечує належне виконання службових обов’язків працівниками відділу з питань надання пільг окремим категоріям населення, ведення ЄДАРП (ЕДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВТОМАТИЗОВАНИЙ РЕЄСТР ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПІЛЬГИ) та ЦБІ (ЦЕНТРАЗІЗОВАНИЙ БАНК ДАНИХ З ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ).

3    Забезпечує ефективність роботи персоналу.

4   Узагальнює практику застосування законодавства та хід реалізації державної політики у сфері надання пільг по ЖКП, зв’язку, пільгових перевезеннях окремих  категорій населення та інших.

5 Проводить роз`яснювальну роботу з спеціалістами відділу на предмет професійної правосвідомості і правої культури сфер, типів, напрямків та меж правового регулювання  діяльності відділу.

6  Забезпечує організацію роботи з прийому документів для наповнення ЄДАРП, ЦБІ та веде контроль за підготовкою справ для автоматизованої обробки.

7   Забезпечує контроль при обстеженні пасажиропотоку пільгових категорій громадян міста та визначення кількості безкоштовно-перевезених пасажирів.

 1. Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань.
 2. У межах своєї компетенції забезпечує підготовку проектів рішень та виконання доручень органів виконавчої влади вищого рівня щодо питань надання пільг.
 3. Розглядає листи та заяви підприємств-виконавців (виробників) послуг, пільгових категорій населення, виконавчих комітетів та держадміністрацій з питань, що належать до посадових функцій.
 4. Проводить контроль за відшкодуванням та виплатою коштів за надані пільги по ЖКП, зв’язку, твердому паливу та скрапленому газу, перевезенню пільгових категорій населення залізничним та автомобільним транспортом, безкоштовному похованню інвалідів Великої Вітчизняної війни, проведенням безкоштовного капітального ремонту житла інвалідам війни, пільговому проїзду, безкоштовного встановлення телефонів інвалідам загального захворювання 1 та 2 групи, компенсації за санаторно-курортне лікування, транспортне обслуговування та інші.
 5. Здійснює контроль за забезпеченням осіб які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням та засобами реабілітації.
 6. Приймає участь у реалізації міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями та інших мало мобільних груп населення до об’єктів житлового та громадського.
 7. Приймає участь у розробці кошторисів та планів асигнувань.
 8. Надає консультації населенню, організаціям-виконавцям (виробникам) послуг з питань надання пільг відповідно чинного законодавства.
 9. Приймає участь у місцевих заходах.
 10. Готує інформацію (звіти) про результати роботи.

 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Кучер Валентина Миколаївна

Тел..5-50-13

Каб. 110

Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з урахуванням особливостей діяльності управління.

Організовує роботу відділу, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.

Вимагає від відділів та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Вживає всіх необхідних заходів для запобігання  виправленню записів у первинних документах та для збереження бухгалтерських документів і звітності протягом встановленого терміну.

Складає кошториси, веде облік змін, що вносяться протягом року до кошторису та проводить перерахування коштів із державного бюджету на виплату допомог та компенсацій.

Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності управління, підписання її та подання в установлені строки до органів вищого рівня  у відповідності з нормативними документами, затвердженими формами та інструкціями.

Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів управління.

Забезпечує перерахування податків, страхових внесків, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов”язань.

Здійснює контроль за ефективним та цільовим використанням коштів з державного та місцевого бюджетів.

Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в управлінні та оформленні відомостей інвентаризації.

Організовує роботу щодо впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності управління чи удосконалення діючої.

Здійснює керівництво спеціалістами відділу бухгалтерського обліку та звітності  та розподіляє між ними посадові завдання та обов”язки.

Знайомить  спеціалістів відділу із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

 

Начальник відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат

Рибчинська Любов Вікторівна

Тел..4-03-13

Каб. 214

здійснює керівництво відділом у складі управління, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

розробляє і вносить на розгляд начальника управління пропозиції щодо: структури управління, підбору і розстановки кадрів працівників відділу, визначає їх  посадові обов’язки, забезпечує своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій;

забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо автоматизованої обробки та контролю за призначенням всіх видів державних соціальних допомог;

регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з підрозділами, суміжними сферами з питань, що пов‘язані з діяльністю відділу;

організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об‘єднань, громадян, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу;

вживає необхідні заході щодо вдосконалення організації роботи відділу;

відповідає за підтримку зв’язку з Департаментом соціального захисту населення по питаннях впровадження програмного забезпечення, отримання оновлень, своєчасного встановлення їх в програмні комплекси;

здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку;

 відповідає за безперебійну роботу комп’ютерної техніки та програмного забезпечення управління;

несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

Заступник начальника управління, начальник відділу праці та соціальних зв’язків

Дячук Іван Анатолійович

Тел..5-87-60

Каб. 216

Завдання та обов’язки.

 Основним завданням Заступника начальника управління праці та соціального захисту населення, начальника відділу праці та соціальних зв’язків є:

 • Безпосереднє керівництво відділом, розподіл обов’язків між працівниками відділу;

2  Організація відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробки
проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій;

3  Забезпечення виконання покладених на відділ завдань щодо здійснення заходів з
погашення заборгованості із заробітної плати населення , посилення мотивації до
праці, удосконалення її оплати, організації та нормування праці;

4  Аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стану справ з
укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях;

5 Сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства,
надає їм організаційно-методичну допомогу і забезпечує у межах своїх повноважень
дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання;

6  Бере участь у розробленні та забезпечує разом з іншими структурними підрозділами

органів місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, здійснення заходів регіональної програми з питань охорони праці, впровадження регіональної системи запобігання травматизму невиробничого характеру;

7 Забезпечення реалізації державної політики з питань експертизи умов праці на
території міста через розроблення, підготовку та розгляду органами
виконавчої влади відповідних пропозицій щодо соціального захисту
працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та важкими умовами праці на
підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та
фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників;

8 Якісне проведення на підприємствах атестації робочих місць за умовами праці
та на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

9Приймає участь у розробленні та вносить пропозиції до проекту програм соціально-економічного розвитку міста;

10  Веде особистий прийом громадян;

11 Контроль за своєчасним та якісним розглядом звернень від органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об’єднань, громадян, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу;

12 Бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з представниками  підприємств, установ, організацій та фізичних з питань оплати праці, надає їм консультативну допомогу;

13 Ведення організаційно — роз’яснювальної роботи з питань праці та соціально —
трудових відносин серед населення, в трудових колективах, через засоби масової
інформації;

 14 Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

15 Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю;

16 Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства про зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування;

17 Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення;

18 Видає в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю, обов’язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносить пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства;

19 Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства, у межах повноважень, визначених положенням про виконавчий орган, та запобігання можливим його порушенням;

20 Накладає у порядку, визначеному законодавством, штрафи за порушення законодавства, повноваження зі здійснення державного контролю за яким віднесені до повноважень виконавчого органу;

21 Здійснює фіксацію процесу інспекційного відвідування з використанням засобів аудіо-, фото- та відеотехніки;

22 Звітує про виконання покладених на виконавчий орган завдань за формою та у строки, визначені Держпраці;

23 Подає до Держпраці чи її територіальних органів матеріали та організаційно-розпорядчі документи, що складаються при проведенні та за результатами інспекційних відвідувань, невиїзних інспектувань;

24 Бере участь в організації проведення та/або проведенні навчання, підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки з питань щодо здійснення повноважень у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю;

25 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції, у тому числі з питань недопущення дискримінації на робочих місцях ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

26 Аналізує стан та тенденції додержання законодавства про працю у межах території відповідної ради та вживає заходів до усунення недоліків;

27 Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

28 Постійно інформує населення про стан здійснення делегованих повноважень;

29 Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, створених у ході здійснення своїх повноважень;

30 Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

31 Забезпечує захист персональних даних, доступ до яких отримано у ході здійснення повноважень;

32 Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань реалізації делегованих повноважень у сфері здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, керівнику виконавчого органу та Держпраці;

33 Проводить моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю, готує та подає Держпраці пропозиції щодо їх врегулювання;

34 Проводить моніторинг стану дотримання законодавства про працю, у тому числі у сфері оплати праці в частині своєчасної і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці;

35 Бере участь у інформаційно-роз’яснювальних кампаніях щодо найбільш ефективних способів дотримання норм законодавства про працю, захисту і поновлення трудових прав працівників;

36Співпрацює з іншими виконавчими органами відповідних рад щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції.

37 Забезпечує процес прийому звітів про фактичні витрати на виплату  компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній  безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом;

38Виконання обов`язків , пов`язаних з наданням найменш забезпеченим сім`ям і громадянам соціальної підтримки, та вирішення інших питань, що відносяться до компетенції управління праці та соціального захисту населення;

39 Розробляє посадові інструкції працівників відділу.