Управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин

Начальник управління житлово-комунального господарства та з питань регулювання земельних відносин

Цвіркун Павло Ігорович

тел. 4-02-04

каб. №403

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ:

1. реалізація державної політики, державних та міських програм у сфері житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин та охорони довкілля;

2. забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста з питань експлуатації та ремонту житла, виконання ремонтно-будівельних робіт, водопостачання і водовідведення, дорожнього та зеленого господарства, благоустрою території міста, надання житлово-комунальних, побутових та ритуальних послуг високої якості в необхідних обсягах за економічно-обгрунтованими цінами;

3. впровадження в житлово-комунальному господарстві нової тарифної політики, направленої на диференціацію оплати за послуги залежно від їх якості;

4. забезпечення належного використання та охорони земель комунальної власності територіальної громади міста Шепетівки, додержання земельного законодавства та запобігання його порушенням.

5. реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин у межах повноважень органів місцевого самоврядування, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного законодавства України:

5.1. участь у розробці, затвердженні і реалізації міських програм та документації із землеустрою щодо використання та охорони земель в частині здійснення самоврядного контролю;

5.2. здійснення контролю за додержанням вимог законодавства України при використанні земель комунальної власності фізичними та юридичними особами, виявлення та фіксування фактів неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (самовільного зайняття), використання земельної ділянки без документа, що посвідчує право на земельну ділянку, неодержання доходів внаслідок порушення умов договору оренди землі (нецільове використання), невідповідності розміру орендної плати по договору оренди землі вимогам чинного законодавства;

5.3. залучення працівників фінансового управління з питань розрахунку розміру збитків, заподіяних територіальній громаді міста, внаслідок неодержання доходів за час тимчасового невикористання земельної ділянки (самовільного зайняття), використання земельної ділянки без документа, що посвідчує право на земельну ділянку, неодержання доходів внаслідок порушення умов договору оренди землі (нецільове використання), невідповідності розміру орендної плати по договору оренди землі вимогам чинного законодавства;

5.4 спільно з юридичним відділом підготовка від імені міської ради договорів про добровільне відшкодування збитків;

5.6 обстеження будь-якої земельної ділянки в межах міста Шепетівки з метою здійснення контролю за дотриманням порядку їх використання та охорони;

5.7 отримання від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій комунальної власності територіальної громади міста документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених завдань;

5.8 інформування міського голову у разі покладання на управління виконання роботи,що не відноситься до його функцій чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи їх посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань, з метою вжиття відповідних заходів;

5.9 реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства на території міської ради, в межах визначених цим Положенням;

5.10забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель, які знаходяться у комунальній власності;

5.11 організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції відділу;

5.12 здійснення розрахунку орендної плати та укладання договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень міської ради;

5.13 аналіз документації із землеустрою, подану на розгляд міської ради;

5.14 здійснення відповідної аналітичної роботи з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

5.15здійснення підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для виготовлення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності;

5.16 здійснення підготовки необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

5.17 надання щомісячної та щорічної інформації до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби переліку орендарів земельних ділянок;

5.18 участь у роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

5.19 представлення міської ради та її виконавчого комітету при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них у Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

5.20 здійснення інших повноважень у сфері земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

6. виконання функцій і повноважень передбачених Житловим Кодексом України:

6.1.здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартоблік);

6.2.готує проекти рішень виконавчого комітету з питань постановки громадян на квартирний облік, про включення в списки осіб, які користуються правом першочергового і позачергового отримання жилих приміщень, проекти рішень з питань надання громадянам жилих приміщень;

6.3.проводить уточнення списків черговиків та перереєстрацію громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконкомі;

6.4.перевіряє рішення адміністрацій та профспілкових комітетів підприємств, установ, організацій міста про постановку працівників останніх на квартирний облік за місцем роботи, подає у виконком пропозиції про затвердження вказаних рішень;

6.5.перевіряє матеріали розподілу житла підприємствами, установами, організаціями, подає на розгляд житлової комісії, готує проекти рішень виконкому з цих питань;

6.6.оформляє та видає ордери на жилі приміщення;

6.7.оформляє документи на обмін жилих приміщень;

6.8.проводить бронювання жилих приміщень;

6.9.реєструє договори найму (оренди) жилих приміщень;

6.10.проводить прийом громадян та службових осіб по житлових питаннях, надає їм юридичну консультацію, розяснює житлове законодавство;

6.11.представляє в установленому законодавством порядку інтереси міської ради, міськвиконкому в судах та інших органах під час розгляду скарг та спорів по житлових питаннях;

6.12.готує матеріали на приватизацію жилих приміщень гуртожитків;

6.13.здійснює ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потебують поліпшення житлових умов;

6.14.здійснює облік службового житла.